4 Zagrożenia, Które Można Zmniejszyć Dzięki Właściwemu Zarządzaniu Sprzętem

4 Zagrożenia, Które Można Zmniejszyć Dzięki Właściwemu Zarządzaniu Sprzętem


1. Opóźnienia Spowodowane Warunkami Pogodowymi

Wiedząc, jakie maszyny są dostępne w dowolnym momencie i gdzie dokładnie się znajdują, firma jest lepiej przygotowana do reagowania i radzenia sobie z opóźnieniami spowodowanymi warunkami pogodowymi.

2. Awarie

Regularna konserwacja zapobiegawcza to najlepszy sposób na uniknięcie poważnych awarii maszyn. Warto też w pełni wykorzystać ostrzeżenia elektroniczne i informacje zwrotne dostarczane przez maszyny, które pozwalają wykryć drobne problemy, zanim doprowadzą do poważnej awarii.


3. Problemy z Przepływem Gotówki

Poważne naprawy i zbyt wczesna wymiana maszyn mają negatywny wpływ na przepływ gotówki w firmie. Właściwe zarządzanie sprzętem pomaga zmaksymalizować czas eksploatacji i przedłużyć żywotność maszyn.

4. Kary za Niedotrzymanie Terminów

Obok pogody nic nie powoduje większych opóźnień w realizacji prac niż awaria maszyny. Dobra baza danych sprzętu pomaga szybko przydzielić maszynę w nagłych wypadkach. Można też określić sytuacje, w których dotrzymanie terminu wymaga wypożyczenia dodatkowego sprzętu.


Rozwiązania Cat® EM Services

Pięć poziomów obsługi, do wyboru, pozwala uzyskać potrzebne wsparcie i uniknąć konieczności płacenia za niepotrzebne usługi.

Znajdź dealera