Level 4: Support

ZAPEWNIJ CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA DZIĘKI OBSŁUDZE ZAPOBIEGAWCZEJ.

Wykonywanie regularnych i zaplanowanych przeglądów to klucz do obniżenia kosztów posiadania oraz eksploatacji. Śledzenie i przeprowadzanie rutynowych przeglądów serwisowych floty dużego, kosztownego oraz złożonego sprzętu wymaga jednak czasu i fachowej wiedzy.

Usługi w ramach zapewnianego przez dealera Level 4: SUPPORT obejmują:

  • Monitorowanie stanu floty, w tym monitorowanie przeglądów, planowe pobieranie próbek oleju do analizy (Scheduled Oil Sampling, S•O•S), dane elektroniczne, raporty i inne
  • Usługi w zakresie obsługi zapobiegawczej w miejscu pracy, w tym części i robociznę
  • Proaktywne, fachowe monitorowanie floty maszyn

Serwisowanie sprzętu w ramach Level 4: SUPPORT to najlepsza metoda na zapewnienie, że będzie ono przeprowadzone właściwie oraz na czas — od koparek po generatory.

Skontaktuj się z dealerem, aby poszerzyć swoją wiedzę

Przykład

Głównym argumentem, który przekonał mnie do przejścia na maszyny Caterpillar, było wsparcie uzyskane od lokalnego dealera Cat i jego wiedza na temat produktów oraz części zapasowych udostępnionych w ramach poziomu 4 rozwiązań do zarządzania sprzętem. Dealer kontaktuje się ze mną telefonicznie, gdy nadchodzi czas serwisowania maszyny. Porównujemy wtedy kalendarze oraz uzgadniamy czas potrzebny na przeprowadzenie usługi. Następnie dealer przyjeżdża na miejsce pracy, wykonuje usługę i odjeżdża. Nie muszę robić dosłownie nic”.

John Lacey
Dyrektor
DJD Earthmoving, Australia