Szkolenia prowadzone przez instruktorów

Szkolenia prowadzone przez instruktorów

» Poziom I — Competent Operator Training (Szkolenie kompetentnych operatorów) — podstawowe szkolenie dla osób zainteresowanych obsługą ciężkich maszyn.
» Poziom II — Professional Operator Training (Szkolenie profesjonalnych operatorów) — dla operatorów mających co najmniej dwuletnie doświadczenie.
» Poziom III — Professional Operator Certification (Certyfikat profesjonalnego operatora) — ocena umiejętności i przyznanie certyfikatu doświadczonego operatora.
» Machine Grade Control Training (Szkolenie poświęcone systemom sterowania i prowadzenia maszyny) — podstawowe szkolenie dla operatorów poświęcone systemom sterowania i prowadzenia maszyn firmy Caterpillar.