Poziom I — Competent Owner Training (Szkolenie kompetentnych właścicieli)

Poziom I — Competent Owner Training (Szkolenie kompetentnych właścicieli)

Competent Operator Training (Szkolenie kompetentnych operatorów)

Jest to podstawowe szkolenie dla osób zainteresowanych pracą na stanowisku operatora ciężkich maszyn. Szkolenie obejmuje podstawowy zakres wiedzy niezbędnej do bezpiecznego i wydajnego prowadzenia pracy. Każda część szkolenia na poziomie I jest poświęcona jednej rodzinie maszyn.

Competent Operator Training (Szkolenie kompetentnych operatorów) na poziomie I to pierwszy z trzech poziomów programu rozwoju zawodowego operatora Caterpillar Operator Career Development Program.

Czas trwania programu 2 dni nauki teoretycznej i praktycznej Mniej
Koszt programu W ośrodku firmy Caterpillar: 750 USD za osobę/na dzień. Obejmuje uczestnictwo instruktora/dostęp do maszyn/lunch/materiały do zajęć teoretycznych. NIE OBEJMUJE kosztów dojazdu i hotelu. Mniej
  W ośrodku wybranym przez klienta: 1200 USD za dzień. Dodatkowo pokrycie jednego dnia przejazdów instruktora w wysokości 1200 USD oraz zwrot innych kosztów. Mniej
Opłata za rezygnację W przypadku rezygnacji wcześniejszej niż na piętnaście dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć opłata za rezygnację wynosi 25% całkowitego kosztu programu. Jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu piętnastu dni kalendarzowych pozostałych do szkolenia, opłata wyniesie 50% całkowitego kosztu programu. Mniej
Min. 4 uczestników Mniej
Maks. 6 uczestników Mniej
Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1 800 962 6628 lub wysyłając wiadomość e-mail do działu Equipment Training Solutions. Mniej
  Wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. Mniej
  W przypadku niestawienia się na rozpoczęciu zajęć pobierana jest pełna opłata. Mniej
instruktor wygłaszający wykład
Instruktor prowadzący przy maszynie szkolenie dla właścicieli