Poziom II — Professional Operator Training (Szkolenie profesjonalnych operatorów)

Poziom II — Professional Operator Training (Szkolenie profesjonalnych operatorów)

Professional Operator Training (Szkolenie profesjonalnych operatorów)

To szkolenie ma za zadanie podnieść wydajność pracy (produktywność) i zwiększyć umiejętności potrzebne przy różnych zastosowaniach. Jest przeznaczone dla osób, które dysponują już pewnym doświadczeniem zawodowym w danej grupie maszyn. Szkolenie obejmuje przegląd podstawowych zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa i obsługi maszyny, ocenę umiejętności uczestnika lub pracę nad poprawieniem takich umiejętności, jak również zalecenia pomagające podnieść kwalifikacje i skrócić czas wykonywania poszczególnych operacji, a wszystko to pod nadzorem instruktorów. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy dysponują znacznie głębszą wiedzą i otrzymują certyfikat, który potwierdza ich umiejętności — oceniane w odniesieniu do konkurencyjnych standardów.

Podczas tego szkolenia największy nacisk kładzie się na następujące kwestie:

  • Bezpieczeństwo
  • Konserwacja i przeglądy okresowe
  • Układy monitorujące
  • Znajomość elementów sterowania
  • Techniki pracy
  • Zastosowania

Doświadczeni operatorzy mogą udoskonalić techniki pracy oraz pogłębić swoją wiedzę dzięki różnego rodzaju wskazówkom i sugestiom. Co najmniej czterech uczestników na każdym szkoleniu oraz koncentracja na jednej lub dwóch rodzinach maszyn przeznaczonych do zastosowań ogólnych lub określonych zastosowań branżowych. Osoby pragnące wziąć udział w szkoleniu powinny mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnych maszynach.

Professional Operator Training (Szkolenie profesjonalnych operatorów) na poziomie II to drugi z trzech poziomów programu rozwoju zawodowego operatora Caterpillar Operator Career Development Program.

Czas trwania programu 2 dni nauki teoretycznej i praktycznej Mniej
Koszt programu W ośrodku firmy Caterpillar: 750 USD za osobę/na dzień. Obejmuje uczestnictwo instruktora/dostęp do maszyn/lunch/materiały do zajęć teoretycznych. NIE OBEJMUJE kosztów dojazdu i hotelu. Mniej
  W ośrodku wybranym przez klienta: 1200 USD za dzień. Dodatkowo pokrycie jednego dnia przejazdów instruktora w wysokości 1200 USD oraz zwrot innych kosztów. Mniej
Opłata za rezygnację W przypadku rezygnacji wcześniejszej niż na piętnaście dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć opłata za rezygnację wynosi 25% całkowitego kosztu programu. Jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu piętnastu dni kalendarzowych pozostałych do szkolenia, opłata wyniesie 50% całkowitego kosztu programu. Mniej
Min. 4 uczestników Mniej
Maks. 6 uczestników Mniej
Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1 800 962 6628 lub wysyłając wiadomość e-mail do działu Equipment Training Solutions Mniej
  Wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. Mniej
  W przypadku niestawienia się na rozpoczęciu zajęć pobierana jest pełna opłata. Mniej