Poziom III — Professional Operator Certification (Certyfikat profesjonalnego operatora)

Poziom III — Professional Operator Certification (Certyfikat profesjonalnego operatora)

Professional Operator Certification (Certyfikat profesjonalnego operatora)

To szkolenie ma za zadanie podnieść wydajność pracy (produktywność) i zwiększyć umiejętności potrzebne przy różnego rodzaju zastosowaniach. Jest przeznaczone dla operatorów, którzy dysponują już pewnym doświadczeniem zawodowym w danej grupie maszyn, i oceniane w odniesieniu do naszych konkurencyjnych standardów. Podczas procesu ubiegania się o certyfikat kursanci biorą udział w testach pozwalających sprawdzić ich wiedzę i umiejętności.  Testy obejmują obchód kontrolny mający na celu sprawdzenie bezpieczeństwa, rozpoczęcie i zakończenie operacji roboczych oraz ogólną wydajność pracy.

* Oferta tylko dla doświadczonych operatorów. Wymagane jest co najmniej pięć lat doświadczenia w obsłudze odpowiednich maszyn. Osoby, które chcą przystąpić do procesu certyfikacji, muszą najpierw ukończyć szkolenie na poziomie II i uzyskać jego zaliczenie.

Szkolenie Professional Operator Certification (Certyfikat profesjonalnego operatora) na poziomie III obejmuje następujące rodziny produktów:

 • Ciągniki gąsienicowe
 • Ładowarki kołowe
 • Koparki hydrauliczne
 • Zgarniarki kołowe
 • Koparko-ładowarki
 • Wozidła przegubowe, wozidła sztywnoramowe
 • Równiarki samobieżne
 • Kompaktory do prac na wysypiskach
 • Ładowarki kołowe do prac na wysypiskach i w stacjach przeładunku/spycharki gąsienicowe do prac na wysypiskach

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu zaliczenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • Świadectwo ukończenia opatrzone jednostkowym numerem zarejestrowanym w bazie danych firmy Caterpillar
 • Klamrę pasa Cat z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem certyfikatu
 • Uczestnicy, którym NIE uda się osiągnąć oczekiwanych wyników, wymaganych przez określone standardy, otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Czas trwania programu 2 dni testów i zajęć praktycznych Mniej
Koszt programu W ośrodku firmy Caterpillar: 1700 USD za osobę/na rodzinę maszyn. Obejmuje uczestnictwo instruktora/dostęp do maszyn/lunch/materiały do zajęć teoretycznych. NIE OBEJMUJE kosztów dojazdu i hotelu. Mniej
  W ośrodku wybranym przez klienta: 1700 USD za osobę/na rodzinę maszyn. Dodatkowo pokrycie jednego dnia przejazdów instruktora w wysokości 1200 USD oraz zwrot innych kosztów. Mniej
Opłata za rezygnację W przypadku rezygnacji wcześniejszej niż na piętnaście dni kalendarzowych przed rozpoczęciem programu zdobywania certyfikatu opłata za rezygnację wynosi 25% całkowitego kosztu programu. Jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu piętnastu dni kalendarzowych pozostałych do szkolenia, opłata wyniesie 50% całkowitego kosztu programu. Mniej
Min. 4 uczestników Mniej
Maks. 6 uczestników Mniej
Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1 800 962 6628 lub wysyłając wiadomość e-mail do działu Equipment Training Solutions Mniej
  Wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. Mniej
  W przypadku niestawienia się na rozpoczęciu zajęć pobierana jest pełna opłata. Mniej
instruktor podczas prezentacji
Instruktor prowadzący zajęcia dla osób ubiegających się o certyfikat