Zespół analizy osiągów

Zespół analizy osiągów

Analiza osiągów i zadań to świadczona przez firmę Caterpillar usługa mająca na celu usprawnienie działalności klientów i zapewnienie im pomocy w osiąganiu korzystniejszych zwrotów z inwestycji. Badania mogą koncentrować się na różnego rodzaju analizach i wielu zmiennych: wydajności poszczególnych maszyn i całej floty, analizie systemowej procesów załadunku/przewozu, analizie rozmiarów/dopasowania osprzętu do załadunku, przeglądach operacyjnych sprzętu, a także analizie ładowności i wydajności. Analiza masy ładowności wymaga korzystania z zaawansowanych harmonogramów eksploatacji pojazdu. Zakres badań musi być doskonale zrozumiały i dokładnie uzgodniony przed ich rozpoczęciem. Takie badania zazwyczaj zajmują dwa dni w miejscu pracy oraz kilka kolejnych dni pracy w biurze i przygotowywania raportów.

Czego możesz się spodziewać podczas naszej wizyty w miejscu pracy? Nasz zespół przeprowadzi badania wydajności na Twoich wybranych maszynach, aby udowodnić zalety produktów firmy Caterpillar. Jako generalną zasadę przyjmuje się, że zwiększenie produktywności o 1% ma około 5% wpływu na zmianę ceny. Aby różnice produktywności były zauważalne gołym okiem, zmiana musi wynosić co najmniej 10%. Nasz zespół może dokonywać pomiarów z dokładnością do około 1%.

Iloma zespołami dysponujemy? Zespół z siedzibą w Edwards (Peoria, Illinois) obsługuje stany położone przy zachodnim brzegu rzeki Missisipi oraz wschodnie tereny USA i wschodnią część Kanady. Zespół z siedzibą w Tinaja Hills (Green Valley, Arizona) obsługuje pozostałe zachodnie tereny Stanów Zjednoczonych i zachodnią część Kanady.

W jaki sposób przeprowadzamy analizy zadań? Nasz zespół przybywa na miejsce pracy i ustawia wagę służącą do pomiaru masy i czasu. Można przebadać wszystkie maszyny, które kopią, ładują lub przemieszczają materiał na określonym dystansie w określonym przedziale czasu — niezależnie od tego, czy parametrem jest masa materiału czy jego objętość. 

Co można zmierzyć? ...Różnice produktywności między poszczególnymi maszynami ...Weryfikacja ładowności ...Porównania ładunku VIMS ...Pomiary obciążenia pasów ...Gromadzenie danych FPC ...Czego jeszcze może zażyczyć sobie klient?

Aby uzyskać dodatkowe informacje o harmonogramach i kosztach analizy zadań, prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Zespół analizy osiągów
Analiza osiągów to usługa mająca na celu usprawnienie działalności i pomoc w osiąganiu korzystniejszych zwrotów z inwestycji.