Szkolenia operatorów pod opieką instruktora

Szkolenia operatorów pod opieką instruktora

Szkolenie dla operatorów ciężkiego sprzętu

Programy szkoleniowe prowadzone przez instruktorów sprawią, że twoi najlepsi operatorzy staną się jeszcze sprawniejsi. Firma Caterpillar oferuje trzy poziomy szkoleń dla operatorów.

Szkolenia teoretyczno-praktyczne poziomu I oraz poziomu II obejmują następujące elementy:

 • Bezpieczeństwo (osobiste, w miejscu pracy, podczas obsługi maszyny)
 • Obchody kontrolne
 • Kabina operatora
 • Procedury rozruchu/zatrzymania
 • Podstawowe procedury obsługi oparte na wymaganiach branżowych
 • Podstawy dotyczące prac ziemnych, umożliwiające rozwinięcie umiejętności bezpiecznej i sprawnej eksploatacji sprzętu

Uczestnicy otrzymują certyfikat zakończenia kursu. Maksymalna liczebność grup szkoleniowych to od 4 do 6 osób. Szkolenie dotyczące jednej rodziny produktów trwa dwa dni i może odbyć się u klienta lub w jednym z naszych ośrodków & prezentacyjno-szkoleniowych.

Poziom I – szkolenie wykwalifikowanych operatorów – to szkolenie opracowano z myślą o osobach początkujących zainteresowanych obsługą ciężkiego sprzętu.

Poziom II – szkolenie profesjonalnych operatorów –to szkolenie jest przeznaczone dla osób mających przynajmniej 3 lata doświadczenia w obsłudze ciężkiego sprzętu. Doświadczeni uczestnicy będą mogli udoskonalić swoje techniki obsługi, nabyć nową wiedzę i uzyskać praktyczne porady.

Poziom III – certyfikat profesjonalnego operatora – to szkolenie pozwala ocenić zestaw umiejętności doświadczonego operatora oraz uzyskać komplet porad pozwalających je dopracować. Aby uzyskać certyfikat, uczestnik powinien wykonać ustalone zadania eksploatacyjne zgodnie ze standardami branżowymi. Program gwarantuje, że operator będzie wydajnie obsługiwać maszynę z danej rodziny w szeregu różnych zastosowań.

 • Do certyfikacji poziomu III mogą przystąpić jedynie te osoby, które ukończyły szkolenie poziomu II
 • Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami wykonania dokładnego obchodu kontrolnego, rozwiązać test dotyczący bezpieczeństwa z wynikiem 100% oraz zaliczyć test sprawdzający wiedzę z wynikiem nie gorszym niż 80%.
 • Uczestnicy, którzy spełnią te wymagania otrzymają certyfikat zakończenia kursu
 • Uczestnicy, którym NIE uda się spełnić opisanych wymagań, otrzymają certyfikat uczestnictwa.
 • To szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych operatorów ciężkiego sprzętu.

Kursy elektroniczne

Wykorzystaj maksymalnie możliwości maszyn marki Cat®, bazując na niezależnych szkoleniach dla operatorów ciężkiego sprzętu.

Dowiedz się więcej

Symulatory Cat®

Programy szkoleniowe dla operatorów ciężkiego sprzętu z wykorzystaniem symulatorów zapewniają możliwość nabycia praktycznego doświadczenia w bezpiecznym środowisku i niewielkim kosztem.

Dowiedz się więcej

Ocena placu robót

Usługa oceny placu robót może poskutkować zwiększeniem wydajności oraz zmniejszeniem kosztów eksploatacji.

Dowiedz się więcej

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe pozwalają zademonstrować wartość produktów i usług firmy Cat®.

Dowiedz się więcej

Szkolenia poświęcone rozściełaniu asfaltu

Cat® Paving Products zapewnia swoim klientom możliwość uczestniczenia w specjalnych szkoleniach oraz korzystania z konsultacji w sprawach dotyczących projektów.

Dowiedz się więcej

Biuletyn – wiosna 2014

Dowiedz się, w jaki sposób szkolenia pozwoliły znacznie zwiększyć wydajność w wiodącej firmie zajmującej się eksploatacją zasobów naturalnych.

Dowiedz się więcej