Poziom III – certyfikat profesjonalnego operatora

Poziom III – certyfikat profesjonalnego operatora

Certyfikat profesjonalnego operatora

Program opracowano z myślą o ocenie wydajności (produktywności) operatorów z doświadczeniem w obsłudze i stosowaniu maszyn z danej rodziny według naszych standardów kompetencji. Podczas procesu certyfikacji dokonamy oceny umiejętności uczestników.  Punkty są przyznawane za umiejętności wykonania dokładnego obchodu kontrolnego, rozwiązanie testu dotyczącego bezpieczeństwa z wynikiem 100% oraz zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę z wynikiem nie gorszym niż 80%.

Program NIE JEST przeznaczony dla niedoświadczonych operatorów i NIE OBEJMUJE szkoleń. Kandydaci powinni mieć przynajmniej pięć lat doświadczenia w obsłudze stosownego sprzętu ciężkiego, a osoby chcące otrzymać certyfikat powinni zaliczyć wcześniej kurs z poziomu II.

Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Świadectwo ukończenia opatrzone numerem zarejestrowanym w bazie danych firmy Caterpillar
 • Klamrę do pasa z logo Cat, imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem certyfikatu
 • Uczestnicy, którym NIE uda się osiągnąć oczekiwanych wyników wymaganych w podanych standardach, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Certyfikacja profesjonalnych operatorów (poziom III) jest ostatnim z trzech poziomów programu rozwiązań szkoleniowych z zakresu obsługi sprzętu Cat® i obejmuje następujące rodziny produktów:

 • Spycharki gąsienicowe
 • Ładowarki kołowe
 • Koparki hydrauliczne
 • Zgarniarki kołowe
 • Koparko-ładowarki
 • Wozidła przegubowe/wozidła sztywnoramowe
 • Równiarki samobieżne
 • Kompaktory do prac na wysypiskach
 • Ładowarki kołowe do prac na wysypiskach i w stacjach przeładunkowych/spycharki gąsienicowe do prac na wysypiskach
 • Wozidła sztywnoramowe serii MT
 • Koparki linowe z napędem elektrycznym
 • Hydrauliczne koparki górnicze
 • Ładowarki ze sterowaniem burtowym/uniwersalne miniładowarki gąsienicowe/kompaktowe ładowarki gąsienicowe

Czas trwania programu
Program trwa zwykle od 1 do 2 dni na każdą rodzinę maszyn, do 4 dni w przypadku zaawansowanych zastosowań i obejmuje testy oraz ćwiczenia praktyczne na maszynach.

Opłata za rezygnację
Opłata za anulowanie szkolenia w terminie do piętnastu dni kalendarzowych przed datą jego rozpoczęcia wynosi 25% całkowitego kosztu programu. Opłata za anulowanie szkolenia w terminie 15 dni od jego rozpoczęcia lub krótszym wynosi 50% całkowitego kosztu programu.

Min.
4 uczestników

Maks.
6 uczestników

Kontakt
Dodatkowe informacje można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail do działu  rozwiązań szkoleniowych z zakresu obsługi sprzętu.  

Wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

W przypadku niestawienia się na rozpoczęciu zajęć pobierana jest pełna opłata.


Kursy elektroniczne

Wykorzystaj maksymalnie możliwości maszyn marki Cat® dzięki odbywanym samodzielnie szkoleniom dla operatorów ciężkiego sprzętu.

Dowiedz się więcej

Pod opieką instruktora

Inwestycje w maszyny są bardziej opłacalne, jeśli eksploatacja przebiega w umiejętny sposób.

Dowiedz się więcej

Symulatory Cat®

Programy szkoleniowe dla operatorów ciężkiego sprzętu z wykorzystaniem symulatorów zapewniają możliwość nabycia praktycznego doświadczenia w bezpiecznym środowisku i niewielkim kosztem.

Dowiedz się więcej

Ocena placu robót

Usługa oceny placu robót może poskutkować zwiększeniem wydajności oraz zmniejszeniem kosztów eksploatacji.

Dowiedz się więcej

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe pozwalają zademonstrować wartość produktów i usług firmy Cat®.

Dowiedz się więcej

Szkolenia poświęcone rozściełaniu asfaltu

Cat® Paving Products zapewnia swoim klientom możliwość uczestniczenia w specjalnych szkoleniach oraz korzystania z konsultacji w sprawach dotyczących projektów.

Dowiedz się więcej