Analiza placu robót i produkcji

Analiza placu robót i produkcji

Usprawnienie produkcji i obniżenie kosztów eksploatacji ciężkiego sprzętu.

Oferujemy usługi naszych globalnych konsultantów ds. wdrożeń, którzy ocenią każdy plac robót. Po dokonaniu analizy, nasi eksperci podejmą współpracę z twoim zespołem i zalecą rozwiązania odpowiednie do danego środowiska, które zwiększą produkcję oraz bezpieczeństwo, obniżając koszty eksploatacji. Są one ustrukturyzowane, rozdzielone na poszczególne dyscypliny i oparte na faktach, a przede wszystkim ukierunkowane na zapewnienie klientowi narzędzi, które zapewnią mu trwałe postępy.

Analiza produkcji i ocena zadania to usługi świadczone naszym klientom, które pozwalają usprawnić prace i zyskać więcej korzyści z dokonanej inwestycji. Usługi analizy zadania zwykle zajmują dwa dni prac polowych oraz kilka dodatkowych dni potrzebnych do przygotowania raportu. Nasze zespoły koncentrują się na szeregu zmiennych i analiz, takich jak:  

  • Wydajność pojazdów/floty
  • Systemy załadunku i transportu materiałów
  • Przegląd działania wyposażenia
  • Dopasowywanie rozmiaru i rodzaju maszyn załadowczych
  • Ocena ładowności/produktywności  

Czego należy oczekiwać od naszej wizyty na placu robót?  Nasz zespół wykona badania wydajności eksploatowanych maszyn, udowadniając korzyści wydajnościowe płynące ze stosowania produktów marki Caterpillar. Ogólna zasada mówi, że zwiększenie wydajności produkcyjnej o 1% równoważy 5% wzrost cen. Ponadto różnice w wydajności muszą wynosić przynajmniej 10%, aby były zauważalne gołym okiem. Nasz zespół potrafi zmierzyć te różnice z dokładnością do 1%.

Jak wykonujemy nasze badania?  Nasz zespół przybywa na plac robót i przygotowuje obciążenia do pomiaru czasów. Możemy zmierzyć każde działanie maszyny kopiącej, przenoszącej ładunek lub objętość na zmierzoną odległość w konkretnym czasie.    

Co można zmierzyć?

  • Porównana ładowności z systemu zarządzania informacjami (VIMS)
  • Zbieranie danych do analizy kosztów produkcji we flocie (FPC)
  • Różnice w produkcji konkretnych maszyn
  • Weryfikacja/kalibracja układu pomiaru ładowności pojazdu (TPMS)
  • Kontrola wagi pasowej  

Aby uzyskać dodatkowe informacje o harmonogramach i kosztach analizy zadań, prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.


Kursy elektroniczne

Wykorzystaj maksymalnie możliwości maszyn marki Cat® dzięki odbywanym samodzielnie szkoleniom dla operatorów ciężkiego sprzętu.

Dowiedz się więcej

Pod opieką instruktora

Inwestycje w maszyny są bardziej opłacalne, jeśli eksploatacja przebiega w umiejętny sposób.

Dowiedz się więcej

Symulatory Cat®

Programy szkoleniowe dla operatorów ciężkiego sprzętu z wykorzystaniem symulatorów zapewniają możliwość nabycia praktycznego doświadczenia w bezpiecznym środowisku i niewielkim kosztem.

Dowiedz się więcej

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe pozwalają zademonstrować wartość produktów i usług firmy Cat®.

Dowiedz się więcej

Szkolenia poświęcone rozściełaniu asfaltu

Cat® Paving Products zapewnia swoim klientom możliwość uczestniczenia w specjalnych szkoleniach oraz korzystania z konsultacji w sprawach dotyczących projektów.

Dowiedz się więcej