Zespół analizy osiągów

Zespół analizy osiągów

Analizy wydajności i prac to usługa świadczona przez firmę Caterpillar klientom chcącym usprawnić swoją działalność i lepiej wykorzystać swoją inwestycję. Badania mogą obejmować wiele różnych zmiennych i analiz: wydajność pojazdów i floty, analizę systemu ładowania i przenoszenia, analiza rozmiarów i dopasowania narzędzi ładujących, omówienie wykorzystania sprzętu oraz analiza obciążenia i wydajności. Pomiar masy obciążenia wymaga zaawansowanego planowania pracy wagi platformowej, a klient musi być świadomy zakresu badań, który powinien być uzgodniony z góry. Badania tego typu zajmują zwykle dwa dni na placu robót, a przygotowanie raportu trwa następne kilka.

Czego należy oczekiwać od naszej wizyty na placu robót? Nasz zespół wykona badania wydajności eksploatowanych maszyn, udowadniając korzyści wydajnościowe płynące ze stosowania produktów marki Caterpillar. Ogólna zasada mówi, że zwiększenie wydajności produkcyjnej o 1% równoważy 5% wzrost cen. Ponadto różnice w wydajności muszą wynosić przynajmniej 10%, aby były zauważalne gołym okiem. Nasz zespół potrafi zmierzyć te różnice z dokładnością do 1%.

Iloma zespołami dysponujemy? Zespół z ośrodka Edwards (Peoria, Illinois) obsługuje stany na zachód od rzeki Mississippi oraz pozostałą część wschodnich Stanów Zjednoczonych oraz wschodni obszar Kanady. Ośrodek Tinaja Hills (Green Valley, Arizona) obsługuje klientów w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodnim obszarze Kanady.

Jak wykonujemy nasze badania? Nasz zespół przybywa na plac robót i przygotowuje obciążenia do pomiaru czasów. Możemy zmierzyć każde działanie maszyny kopiącej, przenoszącej ładunek lub objętość na zmierzoną odległość w konkretnym czasie.  

Co możemy zmierzyć? ...Różnice w produktywności między poszczególnymi maszynami ...Weryfikujemy ładowność ...Porównujemy obciążenia VIMS ...Dokonujemy pomiarów obciążenia pasów ...Zbieramy dane FPC ...Zadowolenie klienta

Aby uzyskać dodatkowe informacje o harmonogramach i kosztach analizy zadań, prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Caterpillar.

Zespół analizy osiągów
Analiza osiągów to usługa mająca na celu usprawnienie działalności i pomoc w osiąganiu korzystniejszych zwrotów z inwestycji.