Symulatory

Wirtualne szkolenie dla operatorów dające rzeczywiste wyniki.

Szkolenie na symulatorach daje możliwość zapoznania się i oswojenia z elementami sterującymi maszyny, a także nauki poprawnych procedur operacyjnych przed rozpoczęciem szkolenia na prawdziwych maszynach. Na uczestników czeka wiele różnorodnych ćwiczeń umiejętności obsługi prawdziwych maszyn w poszczególnych środowiskach roboczych, takich jak budownictwo, czy górnictwo. Symulatory Cat® łączą wirtualne środowiska robocze z rzeczywistymi elementami sterowania, dzięki czemu stanowią bezpieczne i ekonomiczne uzupełnienie tradycyjnych programów szkoleniowych. Będą również przydatne bardziej doświadczonym operatorom, gdyż pozwalają usprawnić posiadane umiejętności i zwiększyć wydajność pracy.

Wykorzystaj możliwości symulatorów maszyn marki Cat

Bezpieczeństwo

 • Możliwość ćwiczenia trudnych manewrów aż do czasu ich pełnego opanowania
 • Prowadzenie ćwiczeń na maszynach w bezpiecznym środowisku
 • Kontrolowane środowisko bez narażania operatorów na stres
 • Możliwość opanowania procedur bezpieczeństwa i wyeliminowania złych nawyków
 • Możliwość ćwiczenia o dowolnej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków pogodowych

Zyski

 • Obniżenie kosztów posiadania i eksploatacji
 • Prawdziwe maszyny można wykorzystać do faktycznych prac
 • Możliwość jednoczesnego szkolenia wielu operatorów na wielu maszynach
 • Możliwość skorzystania ze zniżek u ubezpieczyciela

Wydajność

 • Prawdziwa maszyna może być wykorzystywana do pracy
 • Mniejsza ilość prac konserwacyjnych
 • Większa żywotność silnika
 • Lepsze umiejętności to wyższa wydajność

Pracownicy

 • Weryfikacja umiejętności zatrudnianych operatorów
 • Monitorowanie wydajności operatora dzięki wbudowanym narzędziom testowym
 • Możliwość dostrzeżenia i wyeliminowania problemów związanych z ergonomią
 • Możliwość sprawdzenia umiejętności wykorzystywania silnika

Więcej informacji można znaleźć na stronie  catsimulators.com.


Kursy elektroniczne

Wykorzystaj maksymalnie możliwości maszyn marki Cat®, bazując na niezależnych szkoleniach dla operatorów ciężkiego sprzętu.

Dowiedz się więcej

Pod opieką instruktora

Inwestycje w maszyny są bardziej opłacalne, jeśli eksploatacja przebiega w umiejętny sposób.

Dowiedz się więcej

Ocena placu robót

Usługa oceny placu robót może poskutkować zwiększeniem wydajności oraz zmniejszeniem kosztów eksploatacji.

Dowiedz się więcej

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe

Ośrodki prezentacyjno-szkoleniowe pozwalają zademonstrować wartość produktów i usług firmy Cat®.

Dowiedz się więcej

Szkolenia poświęcone rozściełaniu asfaltu

Cat® Paving Products zapewnia swoim klientom możliwość uczestniczenia w specjalnych szkoleniach oraz korzystania z konsultacji w sprawach dotyczących projektów.

Dowiedz się więcej