Występowanie przepełnienia licznika czasu systemu GPS

Występowanie przepełnienia licznika czasu systemu GPS

W miejscach pracy na całym świecie generowane są bardzo duże ilości danych. W firmie Caterpillar rozumiemy wartość tych danych i na wiele sposobów wykorzystujemy technologię, aby pomóc klientom w codziennej optymalizacji ich działalności. W tym celu polegamy na kluczowych technologiach i systemach satelitarnych, w tym na systemie GPS (Global Positioning System).

Być może dotarła do Ciebie wiadomość o występowaniu przepełnienia licznika czasu GPS, które wpływa na urządzenia GPS. Chcemy podzielić się kilkoma podstawowymi informacjami o tym zdarzeniu, w jaki sposób może wpłynąć na powiązane zasoby oraz o działaniach, które podejmują firma Caterpillar i pracownicy sieci dealerów Cat na całym świecie, aby skutecznie rozwiązać ten problem u klientów z urządzeniami, których dotyczy problem.

Czym jest GPS?

GPS to system globalnej nawigacji satelitarnej, zapewniający odbiornikom sygnału GPS w dowolnym miejscu na świecie informacje o geolokalizacji i czasie. GPS działa niezależnie od sygnału telefonicznego lub internetowego i zapewnia użytkownikom na całym świecie kluczowe funkcje pozycjonowania. W firmie Caterpillar stosujemy system nawigacji satelitarnej GPS w naszych urządzeniach Cat® Product Link™.

Czym jest przepełnienie licznika czasu GPS?

Ogólnie rzecz biorąc, przepełnienie licznika czasu GPS odnosi się do 10-bitowego pola w wiadomości czasu GPS , który co 1024 tygodnie jest automatycznie resetowany do wartości zero. W przypadku urządzeń Product Link, w tym roku przepełnienie licznika czasu zdarzy się trzykrotnie: w kwietniu, lipcu i listopadzie. 

Jaki będzie wpływ tej sytuacji?

Jest to potencjalnie globalny problem, dotyczący wielu branż. Zdajemy sobie sprawę, że przepełnienie licznika czasu GPS będzie miało wpływ na oprogramowanie niektórych urządzeń Product Link. Skutkami mogą być wysyłanie wiadomości oznaczonych nieprawidłową datą, wysyłanie nieprawidłowych danych lokalizacji GPS, a nawet niewysyłanie żadnych danych. Urządzenia Product Link mogą również nie przekazywać alarmów przekroczonej strefy, wyświetlać się jako nieodpowiadające, pokazywać nieprawidłowe wykorzystanie zasobów lub nie zapewniać lokalizacji. Przepełnienie licznika czasu GPS nie powinno jednak wpłynąć na pracę maszyn, kontrolę nachylenia ani funkcjonalność ładunku.

Firma Caterpillar i pracownicy sieci dealerów Cat na całym świecie współpracują ze sobą, aby szybko i sprawnie rozwiązać ten problem u klientów, na których urządzeniach wystąpił.

Aby lepiej zrozumieć zjawisko przepełnienia się licznika czasu GPS i możliwy wpływ na klientów, w tym miejscu można znaleźć więcej informacji oraz najczęściej zadawane pytania. Skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać dodatkową pomoc.

 

Pytanie: Jaki wpływ ma na mnie to zdarzenie, jeśli mój sprzęt Cat® jest wyposażony w urządzenie Cat Product Link?

Pytanie: Których produktów Product Link dotyczy problem?

Pytanie: Jakie działania podejmuje firma Caterpillar, aby zapobiegać temu problemowi i ograniczyć jego wpływ na mnie do minimum?

Pytanie: Co należy zrobić, jeśli uważam, że problem przepełnienia licznika czasu GPS dotyczy mojego sprzętu?