DICARE

DICARE

System diagnostycznej oraz zapobiegawczej konserwacji siników wysokoprężnych

Dobry silnik sam zasygnalizuje, czego potrzebuje, aby zachować długotrwałą przydatność do eksploatacji. Silniki Cat® i MaK™ z oprogramowaniem MaK DICARE do zdalnego monitorowania umożliwiają uzyskanie niezawodnych, zależnych od warunków pracy wskazówek dotyczących konserwacji. System DICARE w sposób ciągły porównuje bieżący stan silnika ze stanem żądanym i dostarcza informacje zwrotne o potencjalnie wymaganej konserwacji. Komunikaty diagnostyczne łączące tekst i grafikę są przystępne i klarowne – takich właśnie informacji potrzebujesz, aby podjąć stosowne kroki oraz aby utrzymać wysoką sprawność silników.

Dzięki dokładnym informacjom na temat bieżącego stanu oraz trybu pracy silnika wysokoprężnego, system DICARE dostosowuje częstotliwość konserwacji do warunków pracy.

Wykresy trendów umożliwiają wykrywanie zanieczyszczeń oraz zużycia elementów na wczesnym etapie.

W celu wykonywania obliczeń system DICARE wykorzystuje wartości pomiarowe dostosowane do danej instalacji.

Zmierzone wartości są precyzyjnie porównywane ze zbiorem wartości podstawowych. Polega to na przeliczeniu wszystkich danych pomiarowych przy użyciu złożonych wzorów termodynamicznych.

Dzięki wykorzystaniu różnych tabel porównawczych oraz zaleceń konserwacyjnych dostosowanych do warunków, system DICARE umożliwia zapewnienie optymalnych warunków pracy.

Wydłuża to czas eksploatacji urządzeń oraz ogranicza koszty obsługi i konserwacji.

Dane używane do obliczeń mogą pochodzić bezpośrednio z silnika, można je także zaimportować lub wprowadzić ręcznie do systemu DICARE.

Na żądanie możemy dostarczyć wymagany sprzęt z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem.

System DICARE został zaprojektowany dla silników o średniej prędkości obrotowej i może współpracować z silnikami marki Caterpillar i MaK.

Informacje tekstowe są uzupełnione w programie o wykresy graficzne. W instalacjach z wieloma silnikami istnieje możliwość wyświetlania na jednym ekranie punktów pomiarowych, w których zostały przekroczone dolne lub górne wartości graniczne, co umożliwia szybką ocenę bieżącej wydajności i stanu całej instalacji.

Wartości znamionowe obliczane dokładnie dla bieżącego punktu pracy i dostosowywane do warunków otoczenia można porównywać w tabelach z wartościami zmierzonymi w celu szczegółowej oceny stanu.

Wykresy trendów dla odpowiednio dobranych grup wartości zmierzonych obejmujące okresy do 12 miesięcy umożliwiają identyfikację powolnie zachodzących zmian związanych ze zużyciem podzespołów lub zanieczyszczeniem.

Wyciągi z diagnostyki silnika

  • Monitorowanie ciśnienia oraz temperatury powietrza na wlocie umożliwia wykrywanie spadków wydajności związanych z awarią lub zużyciem turbosprężarki.
  • Szybkie wykrywanie przeciążeń termicznych dzięki stałemu monitorowaniu wszystkich dostępnych czujników temperatury.
  • Monitorowanie chłodnicy powietrza doładowującego pod względem utraty ciśnienia, temperatury powietrza oraz punktu rosy umożliwia wykrywanie usterek lub nieprawidłowej regulacji.
  • Kontrola temperatury oraz lepkości paliwa umożliwia wykrywanie awarii modułu pomiaru i sterowania lepkością.
  • Kontrola zębatki i mocy wyjściowej umożliwia określenie zużycia pompy wtryskowej.
  • Wyświetlanie możliwych przyczyn odchyleń temperatury gazów spalinowych od wartości znamionowej.
  • Monitorowanie zużycia oleju smarującego umożliwia wykrywanie zużycia podzespołów już w początkowej fazie.
  • Monitorowanie ciśnienia i temperatury cieczy chłodzącej umożliwia identyfikację i uniknięcie potencjalnych uszkodzeń.

Produkty dla przemysłu naftowego i gazowego

Produkty dla przemysłu naftowego i gazowego

Silniki napędzające firmy Caterpillar są zaprojektowane pod kątem wysokiej trwałości i niskich kosztów eksploatacji. Jest to widoczne każdego dnia, gdyż są wykorzystywane w zastosowaniach dla przemysłu naftowego i gazowego na całym świecie, od lat trzydziestych XX w.

Wyświetl produkty

Portal informacji technicznych

Portal informacji technicznych

Na naszym portalu informacji technicznych, przeznaczonym specjalnie dla konsultantów, architektów, inżynierów i właścicieli, znajdziesz porównania produktów, dane techniczne, zasady doboru rozmiaru produktów itp.

Dowiedz się więcej