Układ AccuGrade® ATS

AccuGrade ATS to układ śledzenia dynamicznego o wysokiej dokładności, który za pomocą technologii ATS (Advanced Tracking Sensor — zaawansowany czujnik śledzący) śledzi położenie maszyny i lemiesza. Przyrząd ATS znajdujący się na terenie prac śledzi cel zamocowany do lemiesza maszyny w celu określenia jego dokładnego położenia w trzech wymiarach.

Technologia aktywnego celu pozwala układowi na dokładne namierzenie i śledzenie celu. Dzięki temu istnieje pewność, że śledzona jest właściwa maszyna, z eliminacją ryzyka namierzenia aktywnych celów innych maszyn, zespołów geodezyjnych czy powierzchni odblaskowych. Wbudowany algorytm inteligentnego wyszukiwania pozwala układowi na szybkie odnalezienie celu zgubionego z powodu zasłonięcia przez przejeżdżający samochód lub pojawienia się innych zakłóceń.

Przyrząd ATS stale mierzy położenie celu i na bieżąco przekazuje operatorowi stosowne dane za pośrednictwem umieszczonego w maszynie wyświetlacza, który przedstawia dokładne położenie lemiesza z uwzględnieniem danych projektowych. Układ oblicza dokładne położenie końcówek lemiesza na podstawie położenia celu, znanego położenia przyrządu, wymiarów maszyny i sygnałów wyjściowych z czujników. Korzystając z danych położenia, układ oblicza wymagany wznios i spadek poprzeczny. Po porównaniu położenia lemiesza z plikiem projektu obliczane są wartości wybrania i narzutu. Układ automatycznie koryguje położenie lemiesza (wyręczając operatora) i steruje jedną lub obiema końcówkami krawędzi tnącej.

Układ AccuGrade ATS udostępnia w kabinie informacje niezbędne operatorowi do wykonania pracy. Operator jedynie kieruje maszyną, a mimo to uzyskuje bardzo dokładnie wyrównaną powierzchnię.

AccuGrade ATS to układ śledzenia dynamicznego o wysokiej dokładności, który za pomocą technologii ATS (Advanced Tracking Sensor — zaawansowany czujnik śledzący) śledzi położenie maszyny i lemiesza. Przyrząd ATS znajdujący się na terenie prac śledzi cel zamocowany do lemiesza maszyny w celu określenia jego dokładnego położenia w trzech wymiarach.