Układ AccuGrade® Cross Slope

Układ AccuGrade® Cross Slope

AccuGrade Cross Slope to układ kontroli nachylenia przeznaczony do kontroli spadku poprzecznego powierzchni. Zamontowane na maszynie czujniki umożliwiają obliczanie pochylenia lemiesza niezbędnego do uzyskania wymaganego spadku poprzecznego powierzchni. Układ automatycznie steruje lewym lub prawym siłownikiem podnoszenia, zwalniając od tego obowiązku operatora. Za pośrednictwem wyświetlacza w kabinie układ AccuGrade Cross Slope dostarcza operatorowi wszelkich informacji niezbędnych do szybkiego i łatwego wyrównywania lub wybierania materiału z zachowaniem prawidłowego spadku poprzecznego. Operator może wybrać stronę lemiesza sterowaną automatycznie i zmienić ją przy przejeździe powrotnym bez konieczności zmiany ustawień. Wznios można kontrolować ręcznie (przez ustawienie wysokości lemiesza) lub automatycznie (za pośrednictwem urządzenia do kontroli wzniosu).

Układ kontroli spadku poprzecznego. Podstawowy układ kontroli spadku poprzecznego automatycznie steruje pochyleniem lemiesza w celu utrzymania wymaganego spadku poprzecznego powierzchni.

Kontrola spadku poprzecznego i wzniosu. Układ AccuGrade Cross Slope można połączyć z innymi rozwiązaniami AccuGrade z zakresu kontroli wzniosu, takimi jak AccuGrade Sonic, AccuGrade Laser, AccuGrade GPS lub AccuGrade ATS, co pozwala na automatyczną kontrolę wzniosu i spadku poprzecznego.

AccuGrade Cross Slope to układ kontroli nachylenia przeznaczony do kontroli spadku poprzecznego powierzchni. Zamontowane na maszynie czujniki umożliwiają obliczanie pochylenia lemiesza niezbędnego do uzyskania wymaganego spadku poprzecznego powierzchni.