Układ AccuGrade® GPS

Procesy stosowane obecnie przy pracach ziemnych i precyzyjnym wyrównywaniu terenu wymagają dużego nakładu pracy, a także wielu robotników i dużej ilości osprzętu. Utrzymywanie stałego nachylenia terenu między palikami niwelacyjnymi jest trudne nawet dla doświadczonych operatorów. Układ AccuGrade GPS ogranicza nakład pracy i ułatwia operatorom trzymanie się projektu oraz zachowanie dokładności wybierania i narzucania materiału, pozwalając przy tym zmniejszyć koszt materiałów.

Układ AccuGrade GPS jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy teren wymaga wykonania prac bardziej skomplikowanych niż formowanie jedno- czy dwustronnych nachyleń. Korzystając z technologii GPS, układ AccuGrade 3D porównuje położenie lemiesza z trójwymiarowym planem terenu wprowadzonym do komputera maszyny i sygnalizuje operatorowi lub układowi hydraulicznemu konieczność podniesienia bądź opuszczenia lemiesza w celu osiągnięcia planowanego kształtu terenu.

Zaawansowane rozwiązania korzystające z technologii GPS pozwalają wprowadzić projekt do komputera maszyny, zapewniając operatorowi pełniejszą kontrolę, zwiększając dokładność i wydajność pracy oraz ograniczając koszty eksploatacji.

Układ kontroli nachylenia AccuGrade GPS to zaawansowany system sterowania i prowadzenia maszyny, który pozwala operatorowi spycharki wyrównywać teren z większą dokładnością bez konieczności korzystania z palików niwelacyjnych. Numeryczne dane projektowe, umieszczone w kabinie elementy wspomagające pracę operatora i system automatycznego sterowania lemieszem pozwalają operatorowi na szybsze wyrównywanie terenu, co przekłada się na wyższą wydajność i rentowność oraz niższe koszty eksploatacji.

Układ AccuGrade GPS obsługuje szeroką gamę zastosowań budowlanych związanych z pracami ziemnymi — od usuwania mas ziemnych z wysoką wydajnością po precyzyjne wyrównywanie końcowe.

Za pomocą układu AccuGrade GPS można z poziomu komputera maszyny tworzyć projekty obiektów płaskich, o jedno- i dwustronnym nachyleniu, na przykład zrównanych placów budowy, parkingów, dróg czy autostrad. Złożone projekty trójwymiarowe, na przykład pól golfowych i dróg o znacznym wyniesieniu, można wczytywać do systemu z karty pamięci Compact Flash po ich utworzeniu w biurze projektów.

Utrzymywanie stałego nachylenia terenu między palikami niwelacyjnymi jest trudne nawet dla doświadczonych operatorów. Układ AccuGrade GPS ogranicza nakład pracy i ułatwia operatorom trzymanie się projektu oraz zachowanie dokładności wybierania i narzucania materiału, pozwalając przy tym zmniejszyć koszt materiałów.

Wsparcie dla klientów

Od ponad 25 lat firma Caterpillar dostarcza podzespoły i układy elektroniczne oraz elektryczne na potrzeby branży prac ziemnych. Są to dostosowane do rzeczywistych potrzeb rozwiązania techniczne, które zwiększają wartość produktów Cat oraz podnoszą wydajność pracy i rentowność działalności prowadzonej przez klientów. Każdy dealer Cat służy pomocą w dobraniu odpowiednich układów maszyny do konkretnego zastosowania lub uzyskaniu rzetelnej, fachowej obsługi serwisowej.

Większa wydajność i efektywność pracy

 • Poprawa wydajności nawet o 50%
 • Eliminacja konieczności poprawiania źle wykonanej pracy i jednoczesne obniżanie kosztów
 • Obniżenie kosztów związanych z pomiarami geodezyjnymi podczas prac nawet o 90%
 • Efektywniejsze wykorzystanie materiałów
 • Niższe koszty eksploatacji
 • Dłuższy czas pracy

Łatwiejsze radzenie sobie z brakami w zatrudnieniu

 • Niższe wymagania odnośnie do pracy ludzkiej i związane z nią koszty
 • Szybsze wykonywanie pracy
 • Eliminacja potrzeby palikowania, używania sznurka i korzystania z pomocy personelu sprawdzającego wyrównanie
 • Możliwość sprawdzania wyrównania terenu z wnętrza kabiny
 • Zmniejszanie nakładu pracy związanego z palikowaniem w miarę postępu prac

Większe zadowolenie pracowników = mniejsza rotacja personelu

 • Dostępność projektu na wyświetlaczu w kabinie
 • Większy stopień odpowiedzialności i zadowolenia z pracy
 • Możliwość prezentacji wyników w czasie rzeczywistym
 • Informacje docierające do operatora w czasie rzeczywistym podnoszą jego zadowolenie z pracy, eliminują konieczność snucia domysłów i zmniejszają stres
 • Wyższa jakość i wydajność pracy
 • Inwestycja w operatora jest pewna i opłacalna, ponieważ jest inwestycją w najnowsze technologie

Eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa

 • Brak osób zajmujących się palikowaniem i sprawdzaniem wyrównania na terenie prac i w pobliżu ciężkiego sprzętu
 • Blokada bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne unieruchomienie lemiesza, gdy układ jest nieaktywny

Współpraca z maszynami Cat

 • Sprawdzone, zoptymalizowane wewnętrzne układy elektroniczne i hydrauliczne
 • Podzespoły zaprojektowane pod kątem danej maszyny zapewniają maksymalną niezawodność
 • Montaż w kabinie i współpraca z joystickami ułatwiają obsługę
 • Blokada bezpieczeństwa (reagująca na hamulec postojowy, stan techniczny maszyny i czas bezczynności) zwiększa bezpieczeństwo pracy
 • Sieć dealerów Cat zapewnia doskonały serwis i obsługę klienta

Większa wszechstronność sprzętu

 • Połączenia typu „plug and play” ułatwiają szybkie przełączanie laserowego układu kontroli nachylenia na układ GPS lub sterowanie ręczne
 • Wysoka spójność i dokładność pracy — przekształcenie maszyny w sprzęt do precyzyjnego wyrównywania