Układ AccuGrade® Laser

Układ AccuGrade® Laser

Nowe rozwiązania techniczne firmy Caterpillar przeznaczone do maszyn do prac ziemnych pozwalają klientom zrewolucjonizować sposób przemieszczania ziemi. Nasze rozwiązania zapewniają większą dokładność pracy, wydajność i rentowność przy niższych kosztach eksploatacji.

Laserowy układ kontroli nachylenia AccuGrade™ jest zaawansowanym narzędziem wspomagającym przenoszenie mas ziemnych, które pozwala operatorowi spycharki wyrównywać teren i zasypywać wykopy z większą dokładnością, bez konieczności korzystania z tradycyjnych palików niwelacyjnych i bez pomocy personelu sprawdzającego wyrównanie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii laserowej, podzespołów montowanych w maszynie i niezależnego nadajnika laserowego ten nowatorski układ sterowania pracą maszyny przekazuje dokładne informacje o kącie wzniosu do wyświetlacza znajdującego się w kabinie w celu zapewnienia precyzyjnego ustawienia lemiesza. W rezultacie operator pracuje wydajniej, a wymagany profil terenu można osiągnąć szybciej i przy liczbie przejazdów roboczych mniejszej niż kiedykolwiek wcześniej.

Układ AccuGrade znacząco poprawia wydajność i dokładność sprzętu do wyrównywania terenu — nawet o 50% w stosunku do metod tradycyjnych. Obsługę tego układu, używanego głównie do wyrównywania końcowego, można opanować szybko i łatwo. Nawet mało doświadczeni operatorzy mogą po krótkim przeszkoleniu znacząco poprawić prędkość i jakość swojej pracy.

Laserowy układ kontroli nachylenia AccuGrade jest przeznaczony do stosowania w szerokiej gamie prac ziemnych wymagających dokładnych tolerancji i utrzymania wysokiej wydajności. Laserowa kontrola nachylenia jest tak dokładna, że w wielu przypadkach jej zastosowanie jest wręcz wymagane w specyfikacji projektu lub przez generalnych wykonawców w branży budowlanej. Sprawdzony w warunkach terenowych podwójny układ laserowy idealnie nadaje się do precyzyjnego wyrównywania terenu płaskiego, o jedno- lub dwustronnym nachyleniu, na przykład na placach budowy obiektów przemysłowych, komercyjnych czy mieszkaniowych.

Laserowy układ kontroli nachylenia AccuGrade™ jest zaawansowanym narzędziem wspomagającym przenoszenie mas ziemnych, które pozwala operatorowi spycharki wyrównywać teren i zasypywać wykopy z większą dokładnością, bez konieczności korzystania z tradycyjnych palików niwelacyjnych i bez pomocy personelu sprawdzającego wyrównanie.

Zastosowania wymagające płaskiego terenu

 • Teren musi być płaski lub mieć stałe nachylenie

Wyrównywanie terenu

 • Nawierzchnie płaskie
 • Zrównane place budowy
 • Boiska sportowe
 • Pasy startowe, drogi do kołowania i płyty lotniskowe
 • Parkingi
 • Wysypiska, wzniosy i nadkłady
 • Podtorza kolejowe
 • Drogi i autostrady o stałym nachyleniu
 • Kanały wodne
 • Tarasy uprawowe
 • Stawy

Przygotowanie placów budowy

 • Obiekty komercyjne
 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty mieszkalne

Użytkownicy

Typowi użytkownicy laserowych układów kontroli nachylenia to:

 • Wykonawcy wykopów
 • Generalni wykonawcy
 • Wykonawcy konstrukcji betonowych
 • Wykonawcy obiektów kolejowych
 • Operatorzy wysypisk
 • Przedsiębiorcy rolni/rolnicy indywidualni
 • Operatorzy kopalń
Układ AccuGrade Laser może pracować przy różnym nachyleniu terenu
Układ AccuGrade Laser może pracować na powierzchniach płaskich (flat), z jedną pochyłością (single slope) lub z dwiema pochyłościami (dual slope).