Układ AccuGrade® Sonic

Układ AccuGrade® Sonic

AccuGrade™ Sonic to układ kontroli nachylenia przeznaczony do kontrolowania wzniosu powierzchni. Jest to układ korzystający z czujnika ultradźwiękowego w celu utrzymywania lemiesza w jednakowej odległości względnej w pionie od zewnętrznego elementu odniesienia, takiego jak linia wzorcowa czy krawężnik i kanał ściekowy.

Układ ten automatycznie koryguje wznios, co w przypadku rozwiązań kontrolujących jedynie spadek poprzeczny jest zazwyczaj wykonywane przez operatora. Operator jedynie kieruje maszyną tak, aby utrzymać czujnik nad zewnętrznym elementem odniesienia.

Pojedynczy układ ultradźwiękowy W połączeniu z układem AccuGrade Cross Slope układ pojedynczy automatycznie kontroluje wznios i spadek poprzeczny poprzez automatyczną korektę położenia jednej strony lemiesza.

Podwójny układ ultradźwiękowy W przypadku zastosowania dwóch czujników ultradźwiękowych układ automatycznie steruje wzniosem dowolnej strony lemiesza. Zazwyczaj używany jest tylko jeden czujnik. Dzięki temu operator może wybrać sterowaną stronę lemiesza i zmieniać kierunek bez potrzeby zmiany umiejscowienia czujników.

AccuGrade Sonic to układ kontroli nachylenia przeznaczony do kontrolowania wzniosu powierzchni
Układ AccuGrade Sonic służy do kontrolowania wzniosu powierzchni.