Często zadawane pytania

Jeśli masz pytania, koniecznie tu zajrzyj.

 

Informacje podstawowe

Co to jest system Product Link™?

System Product Link to rozwiązanie, które umożliwia monitorowanie maszyn w celu sprawnego i wydajnego zarządzania flotą.

System Product Link przesyła informacje za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i łączy satelitarnych, a współpracująca z nim aplikacja sieciowa VisionLink®, obsługiwana przez Trimble, umożliwia sporządzanie spersonalizowanych raportów o stanie i wykorzystaniu maszyn oraz korzystanie z udoskonalonej funkcji mapowania i obsługiwania maszyn różnych producentów.

Moduły sprzętowe systemu Product Link oraz subskrypcja aplikacji VisionLink® należą do standardowego wyposażenia wielu maszyn i mogą być wykorzystywane do obsługi floty złożonej z maszyn marki Cat® lub maszyn różnych producentów. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Jak działa system Product Link?

Podzespoły systemu Cat® Product Link™ są dogłębnie integrowane z innymi układami maszyny, dzięki czemu system współpracuje z elektronicznymi jednostkami sterującymi odpowiedzialnymi za zasilanie i monitorowanie zespołów takich, jak silnik, układ hydrauliczny czy przekładnia.

Komunikaty o zdarzeniach, kody diagnostyczne, informacje o czasie pracy, poziomie i zużyciu paliwa, przestojach i inne szczegółowe dane są przesyłane za pośrednictwem sieci łączności satelitarnej lub komórkowej do bezpiecznej aplikacji sieciowej VisionLink®.

System Product Link opiera się na niezawodnym osprzęcie, dogłębnej integracji i elastycznych opcjach raportowania, dzięki czemu umożliwia zarządzanie maszynami będącymi w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

Co to jest VisionLink®?

VisionLink to rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przeglądanie informacji o maszynach, niezależnie od ich marki, w bezpiecznej aplikacji sieciowej obsługiwanej przez Trimble.

Informacje przesyłane przez maszyny marki Cat pozwalają lepiej orientować się w prowadzonych pracach oraz stanie i produktywności Twojej floty. Twój silnik Cat udostępnia informacje o czasie pracy i przestoju, zużyciu paliwa, uruchomieniach i zatrzymaniach oraz wielu innych parametrach, podczas gdy inne układy sterowane elektronicznie przesyłają informacje o zdarzeniach i kody diagnostyczne.

Aplikacja VisionLink pozwala także wzbogacić maszyny marki Cat o dodatkowe funkcje, dostępne dzięki integracji z innymi systemami danych i aplikacjami firmy Caterpillar: Usługa Cat® PartStore™ służąca do zamawiania części online oraz usługa S•O•SSM umożliwiająca analizowanie próbek cieczy eksploatacyjnych uzupełniają funkcje udostępniane przez aplikację VisionLink w celu ułatwienia kompleksowego zarządzania maszynami.

Czy istnieją rozwiązania dla floty złożonej z maszyn różnych marek?

System Cat Product Link jest taką samą częścią nowoczesnych maszyn marki Cat jak silnik czy przekładnia. Można go jednak rozbudować tak, aby obsługiwał całą flotę — składającą się z dowolnych modeli maszyn dowolnych producentów. Umożliwi to monitorowanie wszystkich maszyn przy użyciu jednej, bezpiecznej aplikacji sieciowej bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi aplikacjami, działającymi w różny sposób.

Aplikacja VisionLink® została stworzona przez spółkę VirtualSite Solutions — przedsięwzięcie joint venture firm Caterpillar i Trimble. Firma VirtualSite Solutions ma za zadanie wprowadzanie rozwiązań umożliwiających właścicielom flot mieszanych skuteczne i bezpieczne zarządzanie flotą, obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie wydajności dzięki nadzorowaniu zużycia paliwa, konserwacji, wydajności podczas pracy i kwestii logistycznych.

Właściciele maszyn różnych producentów, którzy używają aplikacji VisionLink, mogą wykorzystywać rozwiązania oferowane przez partnera technologicznego firmy Caterpillar, firmę Trimble.

 

Podzespoły

Czy system Product Link™ jest fabrycznie instalowany we wszystkich maszynach marki Cat®?

Moduły sprzętowe systemu Product Link oraz subskrypcja aplikacji VisionLink® należą do standardowego wyposażenia wielu maszyn i mogą być wykorzystywane do obsługi floty złożonej z maszyn marki Cat® lub maszyn różnych producentów. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Co zrobić, żeby uaktywnić system Product Link w konkretnej maszynie?

Dealer Cat może uaktywnić zainstalowany fabrycznie moduł systemu Product Link przy dostawie maszyny. Możliwe jest także zdalne uaktywnienie modułu systemu Product Link, co eliminuje konieczność odwiedzania warsztatu.

Czy system Product Link™ można zainstalować w starszych maszynach?

W system Product Link można wyposażyć również starsze maszyny. Większość maszyn wyprodukowanych w ciągu ostatnich 10 lat jest wyposażona w układy sterowane elektronicznie, które umożliwiają szersze wykorzystywanie możliwości systemu Product Link.

Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych opcjach, skonsultuj się z dealerem Cat®.

Podobne rozwiązania mogą być stosowane w maszynach innych producentów oraz w maszynach Cat z układami mechanicznymi.

Czy system Product Link ma odpowiednią trwałość i niezawodność, aby sprawdzać się w miejscach, w których pracują maszyny Cat?

Podzespoły systemu Product Link zaprojektowano specjalnie do maszyn Cat. Wysokie standardy trwałości i niezawodności, typowe dla wszystkich produktów Cat, zapewniają optymalne działanie w trudnych warunkach pracy. Podzespoły sygnowane marką Cat spełniają parametry określone w rygorystycznych normach odporności na zmiany temperatury (termiczne) i napięcia (udarowe) oraz na czynniki elektromagnetyczne, wilgoć i drgania (uderzenia). Uszczelnienie i testy ciśnieniowe gwarantują odporność na przedostawanie się wilgoci.

Jaka jest różnica między obszarem pokrycia sieci komórkowej i satelitarnej?

Kontakt ze swoimi maszynami można dziś utrzymywać niezależnie od ich miejsca pracy. Opcjonalne moduły sprzętowe umożliwiają komunikację za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej w obszarach miejskich i podmiejskich oraz za pośrednictwem sieci wykorzystującej nisko orbitujące satelity w oddalonych obszarach, gdzie nie ma pokrycia sieci komórkowej.

Jaką gwarancją jest objęty system Product Link?

System Product Link montowany fabrycznie jest objęty wszelkimi standardowymi i rozszerzonymi gwarancjami. W przypadku późniejszej instalacji udzielana jest gwarancja ograniczona. Aby uzyskać więcej informacji o gwarancjach, skonsultuj się ze swoim dealerem Cat.

 

Oprogramowanie

Jak uzyskać dostęp do danych telematycznych przy użyciu systemu Product Link™?

Dealer Cat® może umożliwić Ci dostęp do aplikacji sieciowej VisionLink®, która służy do zapoznawania się z danymi przesyłanymi w trybie komunikacji telematycznej przez Twoje maszyny. Odwiedź stronę internetową swojego dealera, aby uzyskać dostęp do aplikacji VisionLink i innych narzędzi sieciowych, takich jak Cat® PartStore™ czy usługi S•O•SSM dostępne online.

Czy informacje z aplikacji VisionLink® można wykorzystać na potrzeby innych systemów gromadzenia i wymiany danych?

Usługa przesyłania danych umożliwia szybkie i wygodne integrowanie informacji przekazywanych zdalnie przez maszyny z innymi systemami gromadzenia i wymiany danych.

Na przykład informacje o lokalizacji maszyny można z łatwością wykorzystać do określenia adresu dostawy, a informacje o czasie pracy i współczynniku wykorzystania mogą być przekazywane do systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Aby uzyskać więcej informacji o integrowaniu aplikacji VisionLink z różnego rodzaju systemami, skontaktuj się z dealerem Cat®.

Jakie języki są obsługiwane?

Aplikacja VisionLinkç obsługuje następujące języki:
angielski, chiński uproszczony, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki, turecki, węgierski i włoski.

Jakie są zalety korzystania z aplikacji sieciowej?

Aplikacja VisionLink® to bezpieczna aplikacja sieciowa dostępna przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Rozwiązanie VisionLink nie wymaga instalowania oprogramowania ani przechowywania danych po stronie klienta. Zwykłe połączenie internetowe i przeglądarka internetowa wystarczają, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i danych przesyłanych przez układy telematyczne Twoich maszyn.

 

Zwrot z inwestycji

W jaki sposób system Product Link może pomóc mi kontrolować koszty?
 • Pozwala wyeliminować nieefektywne wykorzystanie oraz nieprawidłowości w czynnościach konserwacyjnych, kontroli stanu maszyny itp.
 • Zwiększa skuteczność planowania i realizacji prac konserwacyjnych.
 • Umożliwia wykrywanie nieprawidłowości w pracy i innych sygnałów świadczących o potrzebie przeprowadzenia konserwacji, zanim dojdzie do uszkodzenia podzespołu.
 • Pozwala zwiększyć trwałość podzespołów dzięki proaktywnemu zarządzaniu stanem maszyn i czynnościami konserwacyjnymi.

Zarządzanie proporcjami czasu pracy do czasu przestojów i zużyciem paliwa

Typowy przykład:
Model 980H; zużycie paliwa, czas przestojów i koszty paliwa na przeciętnym poziomie.
Obniżenie zużycia paliwa o 2% oznacza redukcję kosztów w skali roku o 720 USD.

W jaki sposób system Product Link™ może mi pomóc usprawnić pracę i zwiększyć współczynnik wykorzystania maszyn?

Sprzęt mobilny

 • Skutecznie i wydajnie zarządzaj swoimi maszynami, wykorzystując zdalny monitoring do przesyłania najważniejszych informacji.
 • Sprawdzaj, gdzie znajdują się Twoje maszyny i jak są wykorzystywane. • Utrzymuj najwyższą sprawność maszyn z pomocą dealera Cat®.
 • Wykrywaj przypadki zbyt wysokiej lub zbyt niskiej intensywności wykorzystania zasobów, aby optymalizować przebieg prac.
 • Korzystaj z narzędzi, które umożliwiają osobom odpowiedzialnym za wsparcie techniczne skuteczne zarządzanie flotą.

W przypadku zespołów prądotwórczych można monitorować stan, dane dotyczące wykorzystania (informacje o uruchomieniu/zatrzymaniu), śledzić wykorzystanie i wiele innych parametrów.

Wykrywaj drobne usterki, zanim doprowadzą do nieplanowanego przestoju.

W jaki sposób system Product Link™ może mi pomóc w zredukowaniu emisji z maszyn należących do floty i wykorzystywanych do prac dodatkowych?
 • System pomaga wykrywać i zmniejszać liczbę przypadków nieefektywnego zużycia paliwa na podstawie danych z monitorowania czasu przestojów i zużycia paliwa.
 • Dostęp do informacji pomaga Ci optymalnie zarządzać maszynami. Kiedy maszyny są optymalnie wykorzystywane, emitują mniej zanieczyszczeń.
 • Zdalna transmisja danych przez układy telematyki to oszczędność czasu i pracy, ponieważ eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania informacji o czasie pracy, lokalizacji i stanie maszyn.
 • Zwiększa żywotność maszyn/podzespołów, ponieważ dostarcza informacje, na podstawie których można proaktywnie wykrywać problemy i utrzymywać maszyny w dobrym stanie.

Usprawnia także operacje logistyczne jednostek zajmujących się wsparciem technicznym.

 • Wiedza o dokładnej lokalizacji sprzętu ułatwia skuteczniejsze i sprawniejsze dostarczanie paliwa oraz kierowanie na miejsce pojazdów transportowych i serwisowych.
 • Integracja z systemem zamawiania części online ułatwia planowanie, konsolidowanie dostaw części do siedziby firmy/na miejsce przeznaczenia i skraca czas oczekiwania.
Czy można tworzyć konfiguracje sprzętowe i programy serwisowe dopasowane do swoich potrzeb?
 • Konfiguracje sprzętowe i programy serwisowe można dopasować do potrzeb każdej firmy.
 • Opcje konfiguracji sprzętowej obejmują komunikację za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i łączy satelitarnych, aby połączenie było dostępne zawsze — niezależnie od miejsca prowadzenia prac.
 • Pakiety funkcji obsługujących podstawowy zakres zarządzania zasobami, bezpieczeństwem, stanem i konserwacją, a ponadto wykorzystaniem i produktywnością, mogą być dobierane do potrzeb zarządzania małą lub dużą flotą.
 • Możliwe jest automatyczne przekazywanie informacji o czasie pracy czy lokalizacji do systemów gromadzenia i wymiany danych dealera lub klienta. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ eliminuje konieczność ręcznego gromadzenia i przekazywania informacji o flocie.