Pierwsze kroki

Możesz szybko i łatwo gromadzić dokładne informacje o swoich maszynach. Aby skonfigurować podstawowe ustawienia, zaloguj się i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Określ preferencje

Skonfiguruj powiadomienia w postaci wiadomości SMS* lub e-mail

Wyznacz granice terenu prac i grupy maszyn, które chcesz monitorować

Przejdź do ekranu z zestawieniem informacji o flocie