Układ analizy drogi

Układ analizy drogi RAC (Road Analysis Control) to rozwiązanie informatyczne, które umożliwia klientom monitorowanie stanu dróg technologicznych i zwiększanie wydajności, produktywności oraz bezpieczeństwa dużych wozideł technologicznych, jak również obniżanie kosztów napraw i konserwacji oraz ograniczanie czasu przestojów. Układ RAC, zintegrowany z systemem zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS®), przekazuje operatorowi w czasie rzeczywistym informacje o stanie drogi technologicznej — co ma bardzo duży wpływ na czas trwania cyklu — oraz o stanie podzespołów wozidła, takich jak układ napędowy, rama, elementy zawieszenia czy opony.

Za pośrednictwem centrum komunikatów VIMS przesyłane są dwa rodzaje alertów RAC ostrzegających operatora o odcinkach drogi technologicznej, które wymagają wzmożenia uwagi z powodu trudności dla operatora, jak również konieczności wykonania prac z użyciem sprzętu pomocniczego. Operator powinien zwolnić lub unikać przejeżdżania przez odcinki, na których generowane są takie powiadomienia, i powinien tam zostać skierowany sprzęt pomocniczy. Jeżeli używane są systemy telemetryczne, takie jak VIMSwireless firmy Caterpillar, te informacje mogą być przesyłane niemal w czasie rzeczywistym do kierownictwa kopalni lub biura odpowiedzialnego za zarządzanie, aby można było niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. System VIMS rejestruje także informacje RAC o przechyle bocznym i pochyleniu ramy z każdego cyklu i tworzy pomiar sumaryczny określany jako odpowiednik zmęczeniowy Fatigue Equivalent Load Analysis (FELA), dzięki któremu kierownicy mogą na bieżąco dowiadywać się o warunkach drogowych. Wykorzystując te same czujniki, które określają masę ładunku i czas trwania cykli, układ RAC mierzy przechył boczny i pochylenie ramy dziesięć razy na sekundę. Przechył boczny to odkształcenie ramy w osi poprzecznej spowodowane nierównym obciążeniem kół rozmieszczonych po przekątnej. Jeżeli na przykład pojazd jest w pełni załadowany i lewa przednia opona przemieszcza się w koleinie, a prawa tylna opona przemieszcza się po położonym wyżej fragmencie podłoża, na ramę oddziałują nadmiernie duże siły. Pochylenie ramy to siła działająca na ramę między jej przednią a tylną częścią, która pojawia się, gdy pojazd przejeżdża przez szczyt niewielkiego wzniesienia lub ugina się w osi poprzecznej względem kierunku jazdy, gwałtownie hamuje albo szybko pokonuje ciasne zakręty. Układ RAC mierzy te wartości i praktycznie natychmiast przesyła wyniki pomiaru do pokładowego modułu VIMS, który analizuje zdarzenia i trendy. Następnie skrajne wartości pomiaru są pokazywane operatorowi i wszystkie informacje zostają zarejestrowane, aby można je było pobrać za pomocą oprogramowania VIMSpc.

Na podstawie tych danych kierownictwo kopalni może wykrywać i naprawiać odcinki dróg technologicznych, które mają niekorzystny wpływ na czas trwania cyklu i żywotność elementów. Dzięki temu drogi technologiczne są utrzymywane w odpowiednim stanie, co oznacza bezpieczniejsze warunki pracy, mniejsze zużycie elementów mechanicznych, mniejsze przeciążenia oddziałujące na operatora, wyższy poziom komfortu, niższe zużycie paliwa, mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia opon, niższe koszty eksploatacji podzespołów zawieszenia i innych układów oraz wyższy współczynnik wykorzystania pojazdów. Układ RAC nie jest po prostu dodatkową funkcją układu VIMS. Zapewnia użytkownikom wszystkich dużych górniczych wozideł technologicznych marki Cat dodatkowe korzyści eksploatacyjne.

Korzyści zapewniane przez układ RAC:

  • Odpowiednio utrzymane drogi technologiczne
  • Krótsze czasy trwania cykli roboczych
  • Większa żywotność podzespołów, ramy, układu zawieszenia i opon
  • Mniejsze przeciążenia oddziałujące na operatora i wyższy poziom komfortu
  • Bezpieczniejsza praca
  • Obniżone zużycie paliwa
  • Niższe koszty eksploatacji