System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS)

System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS)

System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (Vital Information Management System) firmy Caterpillar to dopracowane narzędzie do zarządzania maszynami dostarczające operatorom, mechanikom i kierownictwu informacje o wielu kluczowych funkcjach maszyny. Maszyna jest wyposażona w liczne zintegrowane czujniki. Jeżeli układ VIMS wykryje nieprawidłowy lub nietypowy stan któregokolwiek z układów maszyny, powiadomi o tym operatora i prześle instrukcje prawidłowego postępowania; może to być wydanie polecenia zmiany trybu pracy, powiadomienie warsztatu o konieczności wykonania czynności konserwacyjnych lub bezpieczne wyłączenie maszyny. Umożliwia to zwiększenie dostępności maszyny, zwiększenie żywotności podzespołów, zmaksymalizowanie wydajności oraz zminimalizowanie kosztów napraw i ryzyka awarii o nieodwracalnych skutkach. W górniczych wozidłach technologicznych i dużych ładowarkach kołowych firmy Caterpillar układ VIMS obsługuje także informacje o produktywności i wydajności. Rejestruje różne parametry dotyczące cyklu pracy: czas załadunku, czas jazdy z ładunkiem, czas zrzutu i czas jazdy bez ładunku oraz czasy opóźnienia. Wszystkie te informacje służą do sporządzania przydatnych raportów i wykresów. Raporty pomagają przeprowadzać inteligentne analizy i podejmować trafniejsze decyzje — przekładające się na wydajniejszą pracę i niższe koszty w przeliczeniu na tonę materiału.

Oprogramowanie VIMS Supervisor

Oprogramowanie VIMS Supervisor służy do sporządzania spersonalizowanych raportów dotyczących produkcji i konserwacji w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych VIMS PC® Database. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia filtrowanie i sortowanie danych dotyczących zdarzeń, ładunku, trendów i histogramów w celu tworzenia dynamicznych raportów, dopasowanych do potrzeb klienta.