Oszczędność czasu i pieniędzy

Oszczędność czasu i pieniędzy

Czy potrzebujesz umowy CSA?

Kontrakty serwisowe CSA to znakomite narzędzie do właściwego zarządzania maszynami marki Cat® już od pierwszego dnia ich eksploatacji. Ale umowę można także podpisać później, kiedy zdecydujesz się lepiej kontrolować koszty i poprawić współczynnik wykorzystania maszyn. W każdym przypadku możesz korzystać z bogatej wiedzy ekspertów, którzy znają maszyny marki Cat lepiej niż ktokolwiek inny. Formułowanie umowy CSA zawsze rozpoczyna się od szczegółowej oceny potrzeb klienta, a kończy na stworzeniu umowy, która zapewni klientowi najniższe możliwe koszty w przeliczeniu na zakres wykonanych prac.

Jak umowa CSA może Ci pomóc?
Pomyśl, jakiej obsługi zapobiegawczej i technicznej aktualnie potrzebujesz i kto ma najlepsze kwalifikacje do wykonywania tych prac na najwyższym poziomie. Prawdopodobnie dealer Cat będzie mógł Ci zaoferować bardziej terminowe, skuteczne i ekonomiczne usługi. Oszczędzasz pieniądze, poprawiasz współczynnik wykorzystania maszyn i masz więcej czasu na pracę nad innymi ważnymi sprawami Twojej firmy.

Czy Twoje maszyny są dostępne zawsze, kiedy ich potrzebujesz?

 • Sprawne zarządzanie sprzętem to jeden z najważniejszych sposobów maksymalizowania wydajności i minimalizowania kosztów. Jeżeli nie możesz tego osiągnąć z wykorzystaniem dostępnych Ci obecnie zasobów, być może warto skorzystać z pomocy ekspertów dealera Cat.

Czy wykonujesz wszystkie zalecane prace serwisowe i kontrole, przestrzegając zalecanych okresów między przeglądami?

 • Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, prawdopodobnie obsługa zapobiegawcza nie jest w Twojej firmie traktowana priorytetowo. Umowa serwisowa CSA to gwarancja, że wszystkie zalecenia dotyczące konserwacji i serwisowania będą dokładnie przestrzegane.

Czy korzystasz z programu obsługi zapobiegawczej?

 • Kiedy wie się z wyprzedzeniem, że konieczne będzie wykonanie prac serwisowych, można odpowiednio zaplanować harmonogram prac i sporo zaoszczędzić dzięki wyeliminowaniu przestojów spowodowanych usterkami. Naprawy i remonty można przewidywać z dużą dokładnością, aby użytkownik mógł zaplanować przestój w najbardziej odpowiadającym mu czasie i zminimalizować związane z tym koszty.

Czy 20 procent lub więcej napraw przeprowadzasz po wystąpieniu usterki?

 • Naprawa przed wystąpieniem usterki często kosztuje mniej niż połowę tego, co trzeba wydać na naprawę po wystąpieniu usterki. Umowy serwisowe CSA pomagają maksymalizować żywotność i minimalizować koszty, ponieważ naprawy są przeprowadzane przed wystąpieniem poważnych usterek.

Jakie są Twoje koszty posiadania i eksploatacji?

 • Kiedy znasz koszty, możesz decydować o wymianie maszyn na podstawie wiarygodnych informacji. Dzięki umowie serwisowej CSA dealer może pomóc Ci w prowadzeniu rejestru czynności konserwacyjnych, w wyniku czego zyskasz szybki i pełny dostęp do informacji o tych kosztach. Dbałość o właściwe wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych i odpowiednia dokumentacja podnoszą wartość maszyny przy odsprzedaży.

Skup się na najważniejszych zadaniach

 • Jak dużą część swoich zasobów przeznaczasz na wymienione poniżej działania?
 • Poszukiwanie i szkolenie mechaników
 • Wyszukiwanie i kupowanie narzędzi do napraw, potrzebnego wyposażenia i oprzyrządowania do diagnostyki
 • Opłaty za utylizację
 • Wynagrodzenia i inne koszty związane z pracownikami
 • Magazynowanie części
 • Utrzymanie warsztatu oraz związane z tym podatki, ubezpieczenia i opłaty
 • Pojazdy serwisowe i cysterny do smarów

Wszystkie te czynniki wpływają na Twoje wyniki finansowe. Umowa CSA pozwala zminimalizować te i inne koszty, ponieważ przenosi różne obowiązki związane z obsługą techniczną na doświadczonych mechaników dealera. Wydaje się to proste, ale w rzeczywistości Twoje obciążenia mogą być bardzo duże — od zaangażowania operatora do zatrudnienia kierownika technicznego i mechanika. Umowy serwisowe CSA mogą obejmować dowolnie wybrane lub nawet wszystkie potrzeby klienta z zakresu obsługi technicznej, aby każdy klient mógł optymalnie wykorzystać możliwości, jakie zapewnia współpraca z ekspertem — dealerem Cat.