Pracujemy dla Ciebie

Pracujemy dla Ciebie

Umowy CSA pracują dla Ciebie
Silna konkurencja na rynku powoduje, że kontrola kosztów ma coraz większe znaczenie. Kontrakty serwisowe to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu zarządzanie sprzętem można zaliczyć raczej do aktywów, niż do pasywów. Dostępne są praktycznie nieskończone możliwości konfigurowania umów CSA. Dealer Cat® jest przygotowany do współpracy z Tobą przy tworzeniu umowy, która będzie możliwie jak najlepiej przystosowana do potrzeb Twoich maszyn, Twoich zasobów i Twojego systemu pracy.

Szeroki wybór elastycznych opcji
Twój system pracy, Twoje miejsce pracy i Twoje możliwości w zakresie obsługi technicznej to tylko niektóre z wielu zmiennych, które mają wpływ na przygotowanie najlepszej dla Ciebie umowy CSA. Poniżej zamieszczono kilka spośród najczęstszych opcji.

Umowy obsługi zapobiegawczej maszyn i silników
Sprawne zarządzanie sprzętem to jeden z najważniejszych sposobów maksymalizowania wydajności i minimalizowania kosztów. Jeżeli nie możesz tego osiągnąć z wykorzystaniem dostępnych Ci obecnie zasobów, być może warto skorzystać z pomocy ekspertów dealera Cat.

  • Zakres usług obejmuje przeprowadzanie obsługi zapobiegawczej na miejscu pracy zgodnie z wymogami określonymi w wymogach fabrycznych.
  • Twój sprzęt kontrolują i konserwują odpowiednio przeszkoleni mechanicy — doskonale znający poszczególne maszyny.
  • Raporty zawierają dodatkowe informacje, dzięki którym można łatwiej unikać kosztownych napraw.
  • Program S•O•SSM i analitycy przeszkoleni przez producenta znacząco przyczyniają się do zwiększenia żywotności sprzętu dzięki ocenie trendów stanu oleju i zużycia podzespołów.

Obsługa techniczna układów hydraulicznych maszyny
Zarządzanie układem hydraulicznym minimalizuje koszty oraz maksymalnie zwiększa produktywność i dostępność maszyny. Kluczową rolę pełnią tu trzy główne obszary:

  • Kontrola zanieczyszczeń — ponad 70 procent usterek podzespołów układu hydraulicznego jest spowodowanych różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Zaawansowane procedury diagnostyczne i kontrolne pozwalają wykrywać problemy dużo wcześniej, niż zauważą je Twoi operatorzy.
  • Analiza S•O•S cieczy eksploatacyjnych — analityk Twojego dealera Cat przeprowadza zaawansowane analizy współczynnika zużycia podzespołu i przekazuje Ci zalecenia.
  • Kontrole techniczne — kontrole wizualne oraz testy wydajności i testy diagnostyczne czasów trwania cykli, odchyleń od prawidłowych wartości i wydatku pompy dają Ci kompleksowy obraz stanu układu hydraulicznego.

Kompleksowe programy przeglądów maszyn i silników
Dealer Cat udostępnia kompleksowe programy kontroli wykonywanych przez przeszkolonych mechaników, którzy mają do dyspozycji zaawansowane narzędzia diagnostyczne. Wyniki kontroli pomagają podejmować decyzje o zarządzaniu sprzętem w oparciu o wiarygodne dane i Twoje potrzeby.

Umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb
Dealer Cat oferuje szeroką gamę usług, co pozwala stworzyć kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb w zakresie zarządzania sprzętem.

Dlaczego warto wybrać umowę CSA?
Kontrakt serwisowy to możliwość zwiększenia produktywności i dostępności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów posiadania i eksploatacji. Kontrakty CSA pomagają wykrywać problemy ze sprzętem, zanim dojdzie do usterki, a tym samym przeprowadzać mniej napraw i unikać nieplanowanych przestojów. Eksperci zatrudnieni u dealerów Cat dbają, aby maszyny były dostępne zawsze, gdy klient ich potrzebuje. Można także dostosować umowy CSA do swoich indywidualnych potrzeb, aby optymalnie wykorzystywać swój czas i swoje zasoby.

Na tej stronie znajdują się ogólne informacje o kontraktach serwisowych (CSA, Customer Support Agreement) oferowanych przez dealerów Cat. Każdy dealer może oferować różne rodzaje umów CSA. Aby uzyskać dokładniejsze informacje o dostępnych rodzajach umów CSA, skontaktuj się ze swoim dealerem Cat.