PLANY OCHRONY MASZYN/URZĄDZEŃ (EPP)

PLANY OCHRONY MASZYN/URZĄDZEŃ (EPP)

Ograniczaj koszty i minimalizuj ryzyko, korzystając z planów ochrony wyposażenia Cat®

Właściwie dobrane maszyny pozwalają właściwie wykonać pracę — w założonym czasie i w ramach założonego budżetu. Plany ochrony wyposażenia Cat® pozwalają optymalnie wykorzystywać zalety nowych, używanych i regenerowanych maszyn, aby sprostać wszystkim wyzwaniom pojawiającym się podczas pracy.

 • Kontrolowanie kosztów eksploatacji
 • Maksymalizowanie wydajności
 • Korzystanie z potrzebnego poradnictwa
 • Koncentracja na bezpieczeństwie
 • Zgodność z wymogami obowiązujących norm i przepisów

Plany ochrony wyposażenia zabezpieczają Twoją inwestycję w nowe, używane i regenerowane maszyny również po zakończeniu standardowego okresu gwarancyjnego. Każdy plan obejmuje części i robociznę, aby zabezpieczyć Cię przed awariami spowodowanymi wadami materiałowymi i wykonawczymi.

Dostępne są cztery poziomy zabezpieczenia: obejmujący układ przeniesienia napędu (Powertrain), obejmujący układ przeniesienia napędu i układy hydrauliczne (Powertrain + Hydraulics) oraz kompleksowa opcja Premier*. Każdy z tych planów można ponadto dostosować do swoich indywidualnych potrzeb dzięki możliwości wyboru spośród wielu wariantów kombinacji lat i godzin pracy.

Plany ochrony wyposażenia obejmują wiele produktów marki Cat, w tym:

 • Sprzęt nowy
 • Sprzęt używany
 • Produkty poddane certyfikowanym programom regeneracji Cat (Certified Rebuild)
 • Produkty poddane certyfikowanym programom regeneracji układu napędowego Cat (Certified Powertrain Rebuild)
 • Młoty hydrauliczne
 • Ładowarki teleskopowe

Mogą również obejmować systemy sterowania i prowadzenia maszyny, w tym:

 • Układ kontroli nachylenia AccuGrade™
 • Wspomagany komputerowo system obsługi prac ziemnych (Computer Aided Earthmoving System, CAES)
 • Systemy AQUILA™ sterujące wierceniem i zgarnianiem
 • Podzespoły systemu MineStar™

Dealer Cat:

 • Przeprowadza niezbędne kontrole, sprawdzając zdolność do pracy.
 • Montuje części zatwierdzone przez firmę Caterpillar podczas wykonywania napraw objętych gwarancją lub innym programem.
 • Zatwierdza uczestnictwo klienta w programie.

Klient:

 • Używa maszyn Cat zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji (OMM).
 • Zleca dealerowi przeprowadzanie obsługi zapobiegawczej, przestrzegając okresów międzyobsługowych określonych w instrukcji OMM.
 • Na żądanie dostarcza dowód przeprowadzenia obsługi zapobiegawczej (pokwitowania, kopie zlecenia, faktury).
 • W razie wystąpienia usterki objętej programem niezwłocznie udostępnia maszynę do naprawy.

Aby uzyskać dokładne informacje o warunkach i wyłączeniach z planu ochrony wyposażenia oraz o innych produktach i usługach, prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Skontaktuj się ze swoim dealerem

* Dostępność zależy od regionu.

 

alt alt