Rozwiązania z zakresu prac ziemnych — PRZENIESIONE

Rozwiązania z zakresu prac ziemnych — PRZENIESIONE

Wykorzystywanie rozwiązań technologicznych ma pozytywny wpływ na prowadzenie prac ziemnych na całym świecie. Firma Caterpillar oferuje kompleksową gamę produktów technologicznych stworzonych na potrzeby budownictwa i prac na wysypiskach. Nasze produkty łączą najnowsze technologie GPS z zaawansowanymi elektronicznymi jednostkami sterującymi i narzędziami opartymi na bazach danych, co dla użytkowników przekłada się na wyższą produktywność, niższe koszty, większą dokładność i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne dzięki mniejszemu zużyciu paliwa.

Firma Caterpillar oferuje następujące produkty technologiczne, które podnoszą jakość pracy maszyn:

  • Układ kontroli nachylenia AccuGradeTM
  • System CAES (Computer Aided Earthmoving System — wspomagany komputerowo system obsługi prac ziemnych) do pracy na wysypiskach