Läggningsexpertis var som helst

Caterpillar erbjuder en rad olika mobilappar som tagits fram för att hjälpa dig att planera dina läggnings- och kompakteringsjobb.

Oavsett om du förbereder ditt nästa läggnings- eller kompakteringsjobb kommer våra mobilappar att vägleda dig igenom planeringsprocessen för att hjälpa dig skapa en effektivare arbetsplats.

Våra läggningsappar erbjuds kostnadsfritt.


LÄGGNINGSAMPLITUDKALKYLATOR

Läggningsamplitudkalkylatorappen är ett produktivitetsverktyg som hjälper vägbyggare att bestämma lämplig amplitudinställning för asfaltkompaktorer för att maximera packningseffektivitet.

Läs mer

LÄGGNINGSPRODUKTIONSKALKYLATOR

Läggningsproduktionskalkylatorn är ett verktyg för asfaltläggare för att planera läggningsjobb genom att hjälpa till att uppskatta lastbilsbehov, läggningshastigheter, kompaktering och andra faktorer.

Läs mer