Portal för teknisk information

Portalen för teknisk information (TIP) är ett konfigureringsverktyg för motor/generatoraggregat som är framtaget för att ge rekommendationer om vilka Caterpillar-produkter som kan uppfylla kundernas krav utifrån olika användarvillkor.   Med verktyget kan konsulter, arkitekter, ingenjörer och ägare ta fram tekniska data för val av produkt och storlek samt göra detaljerade produktjämförelser.  

Efter inloggning och val av passande alternativ kan du filtrera resultaten och se flikar som innehåller detaljerad information såsom funktioner och fördelar, tekniska data, prestanda, installationsritningar med mera.   Du kan även dela dina resultat med kollegor.

Logga in på Portalen för teknisk information