Läggningsamplitudkalkylatorapp

Läggningsamplitudkalkylatorapp

Funktioner

  • Metriska och amerikanska måttenheter
  • Cat®-vältmodeller har förbelastats för enkla beräkningar
  • Slutresultatsspecifikationer för Nordamerika
  • Metodspecifikationer för Europa

Läggningsamplitudkalkylatorappen är ett produktivitetsverktyg som hjälper vägbyggare att bestämma lämplig amplitudinställning för asfaltkompaktorer för att maximera packningseffektivitet. Verktyget bearbetar värden som matats in av användaren för att rekommendera en amplitudinställning. Entreprenörer som använder Cat-asfaltkompaktorer kan också få instruktioner om inställning av deras specifika modell/vibrationssystem för att ange rekommenderade värden.

Hämta appen

iTunes Store (must sync device if downloading to iTunes on your computer)

Förutsättningar

Kompatibel med iPhone, iPod touch och iPad. Kräver iOS 7.0 eller senare.