Byggsektorn

Byggd för det.

Byggsektorn

Hur kan du får mer gjort på mindre tid? Det är den utmaning som alla anläggningsentreprenörer står inför. Dina projekt blir större och mer invecklade, lagar och föreskrifter blir hårdare – samtidigt får du allt mindre planlagd tid för dina arbeten. Detta medför längre arbetsdagar och ökad ansträngning, vilket gör det till en större utmaning att upprätthålla en säker arbetsmiljö för dig och dina anställda.

Caterpillar tillhandahåller de lösningar som du behöver för att driva en framgångsrik verksamhet inom anläggningsarbeten.

  • Ett heltäckande utbud av branschledande anläggningsutrustning för att klara av alla slags uppdrag.
  • Mer än 35 slags arbetsverktygstillbehör – det största sortimentet i branschen.
  • Det största återförsäljarnätverket för delar, service och support.
  • Innovativ teknik för att öka maskinernas effektivitet och din produktivitet.
  • Operatörsutbildning för att maximera produktiviteten och undvika dyra misstag.
  • Omfattande säkerhetsmaterial och program för att förebygga olyckor och hålla försäkringsutgifterna låga.
  • Renare, tystare maskiner som uppfyller gällande föreskrifter och hjälper dig att värna om ditt goda rykte och undvika böter.


7 sätt att ge din verksamhet konkurrensfördelar

Det var inte länge sedan som de flesta byggföretag upplevde tillväxt år efter år. Företagen expanderade, konkurrensen ökade och vinsterna krympte. De senaste tre åren har medfört stadigt minskande byggnadsjobb inom många delar av landet, så fler företag konkurrerar om färre arbeten. För att hålla sig kvar i branschen måste man göra något annorlunda – skilja sig åt från konkurrensen och få en fördel i anbudsförfarandena.

Mer information

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer

Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information

Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information

Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar

Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren

Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer