7 sätt att få en konkurrensmässig fördel inom byggnadsbranschen

7 sätt att få en konkurrensmässig fördel inom byggnadsbranschen

Det var inte länge sedan som de flesta byggföretag upplevde tillväxt år efter år. Företagen expanderade, konkurrensen ökade och vinsterna krympte. De senaste tre åren har medfört stadigt minskande byggnadsjobb inom många delar av landet, så fler företag konkurrerar om färre arbeten. För att hålla sig kvar i branschen måste man göra något annorlunda – skilja sig åt från konkurrensen och få en fördel i anbudsförfarandena.

Här är 7 sätt som du kan konkurrera effektivare på

 1. Ta dina starka sidor till nya marknadssegment
  Granska projekten i vilka ditt företag är bäst. Leta efter andra typer av arbeten vilka skulle dra nytta av samma starka sidor. Att göra om hus ökar starkt i de flesta områden. I några områden har byggnationen inom sjukvårdssektorn ökat 200 procent. Kom med på minst tre nya anbudslistor som ligger utanför din bekvämlighetszon.
 2. Hitta nya kunder
  Försök leta fram oväntade affärer. Byggvaruhus anlitar många oberoende entreprenörer – ta dig in på deras listor. Granska dina anställda – om de har särskilda yrkeskunskaper ska du använda dem för att ge dig en fördel vid nya anbud.
 3. Lite större risk, lite större belöning
  Möjligheter finns överallt – du behöver bara leta upp dem. Varför inte ta reda på ett fastighetsklipp och renovera den? Du kan hyra ut den. Du kan sälja den vidare med förtjänst. Allt ökar din vinst och företagets tillväxt.
 4. Engagera de anställda i jakten på intäkter och minskade kostnader
  Ställ upp realistiska intäkts- och kostnadsminskningsmål. Var ärlig mot dina anställda om var ni befinner er och var ni behöver befinna er. Be om deras hjälp. Ge dem incitament genom att låta dem vara med och dela på vinsterna. Ditt folk har bra idéer. Gör det till en vana att samla alla för att utbyta dem.
 5. Utforska nya tekniker
  Telematik tar branschen med storm. Läs på och se hur mer data kan hjälpa dig bli effektivare. Det finns många programvaruapplikationer på marknaden för att hjälpa till att spåra kostnader, hantera projekt och rita hus. Ta reda på hur automatisering och organisering kan tillföra ny intelligens till dina förslag och offerter. 
 6. Utöka ditt nätverk
  Om du vill vinna kontrakt för nya och annorlunda projekt måste du vända dig till en ny krets med affärskontakter. Fråga alla dina kontakter om nya möjligheter – befintliga kunder, leverantörer, ingenjörer, trädgårdsarkitekter, arkitekter. Om du inte är medlem i en professionell nätverkssajt, gå med i en. Om du är medlem, uppdatera din information, skriv inlägg och kommunicera ofta på den.
 7. Ta en objektiv blick på ditt varumärke
  Ta ett steg tillbaka och tänk på vilket intryck som ditt företag gör på alla nivåer – från fakturering och pappersarbete till lastbilar och förhållandena på byggarbetsplatsen. Behöver du ny marknadsföring? Bör du investera i sponsring? Kan du stödja det lokala samhället på något sätt? Finns det någon välgörenhetsorganisation eller stiftelse som du beundrar och skulle kunna bistå? Alla dessa alternativ har möjligheten att öka din marknadsexponering och öka din positiva synlighet.