Förnybar energi...

Sekundär generering omvandlar avfall till metan

Kraft att hålla igång din omgivning och verksamhet.

Vad generationerna före dig ansåg vara avfall räknas idag som kostnadsbesparande bränsle. Biproduktgaser från lantbruk, livsmedelsanläggningar och industriprocesser samlas som bränsle för Cat®-generatoraggregat som drivs med lågenergibränsle. Energin du genererar är nära nog gratis för din anläggning. Det är teknik som sänker dina fasta utgifter och minskar utsläppet av skadliga gaser.  Våra reserv- and hyres generatorer hjälper bönder att hålla igång sin verksamhet under kostsamma kraftavbrott.  Cat tillhandahåller kraft för alla lantbrukstillämpningar, från mjölkgårdar till växthus.      

Välj att sälja överflödig kraft till elproducenter genom att parallellmata det lokala elnätet från dina generatoraggregat med vårt ställverk. Ställverket inkluderar PLC-baserade reglage (programmerbar logikstyrenhet).

Oavsett om det gäller en offert, en installation eller ett schemalagt underhåll finns vårt nätverk av återförsäljare där för att hålla dig verksam på ett effektivt sätt så att du kan fortsätta driva en framgångsrik verksamhet.

Cat-kraftgenerering: Kraften bakom "The Power to Know " på SAS

SAS är ledande inom företagsanalys och tillhandahåller lösningar till 93 av de 100 första Fortune Global 500-företagen. För skydd av 30 terabyte kunddata dygnet runt förlitar sig SAS på reservkraft från en heltäckande Cat-kraftgenereringslösning som inkluderar 14 generatoraggregat, ett UPS-system och ett ställverk. Den lokala Cat-återförsäljaren Gregory Poole har underhållit utrustningen sedan 1986.


Broschyrer

Visa våra broschyrer om kraftgenerering

Caterpillar erbjuder standard- och anpassade kraftlösningar för alla dina tillämpningar, var- och närhelst du behöver det.

Hämta broschyrer

Vitbok

Caterpillar är glada att tillhandahålla information om nya tekniker och innovativa lösningar för drift av din verksamhet.

Service av naturgasmotorer

Kunderna berättar

Nong Rai Farm letade efter ett sätt att använda sina biogasresurser till att driva elgeneratorer för kraft till sin anläggning. Farmen driver i samarbete med CP Group, en av världens största matleverantörer i Thailand, en verksamhet för matning av drygt 30 000 grisar i Rayong, Thailand.

Nong Rai Farm

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Läs mer
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer