Broschyrer om elkraft

Broschyrer om elkraft

Relaterade industrier:  Gruvdrift


Cat®-elkraftsystem för gruvdrift

Du känner redan till Caterpillar på grund av vårt enastående utbud av utrustning för gruvdrift både ovanför och under jord. Om du överväger kraftgenerering för gruvan ska du också veta att vi är ledande inom elkraftslösningar med över 70 års erfarenhet och över 245 000 MW av installerad kraft världen över.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Byggsektorn, datacentra, sjukvård, tillverkning, gruvdrift, telekommunikation och energiproduktion


Cats hyrkraftlösningar för Nordamerika

Från inplanerade händelser till oplanerade strömavbrott är det viktigt att ha ett temporärt energischema för att garantera att den energi du behöver finns där när du behöver den. Hyrkraft från Cat® står alltid beredd att få igång din verksamhet snabbt med den största uppsättningen generatoraggregat i Nordamerika, temperaturregleringsenheter och tryckluftutrustning, alla konstruerade exklusivt för uthyrningstillämpningar. Dessutom har vi över 1 600 anläggningar världen över som kan hjälpa dig på vägen.

Hämta nu

Relaterade industrier: Byggsektorn,  datacentra, sjukvård, tillverkning,  gruvdrift och telekommunikation


Cats uthyrningslösningar - globalt

För allt från byggnadsarbeten till hjälparbete vid orkankatastrofer och från belysning av konsertscener till kraft när energianvändningen är som störst levererar Cat®-hyrkraft rena, tillförlitliga och bränsleeffektiva generatoraggregat närhelst och varhelst du behöver det. Tänk dig ett globalt nätverk av återförsäljare som hjälper dig ansluta och leverera mobil kraft i den paketstorlek du behöver. Dessutom får du oöverträffad support och service från oss.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Lantbruk, tillverkning och kommunal verksamhet


Finansiering för biogasprojekt

Kunder av genererad kraft är centrala för de mest innovativa och banbrytande industrierna i världen. Caterpillar har ett långt arv av tillverkning av elkraftutrustningen som driver den utvecklingen.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Kommersiell affärsverksamhet,  tillverkning,  gruvdrift, kommunal verksamhet, telekommunikation och energiproduktion


Finansiering för CHP-projekt

Cat Financial erbjuder ett brett utbud av finansieringsalternativ för stöd av ditt projekt för sekundär generering, inklusive lån och leasing. Sann projektfinansiering är finansiering som täcker kostnader för konstruktion, utrustning och tillstånd samt immateriella kostnader. Så om du utvecklar ett projekt med en kombination av värme och kraft (CHP) kan Cat Financial ordna en möjlighet att finansiera hela projektet och på så sätt strömlinjeforma hela processen så att du kommer igång snabbare.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Deponier


Finansiering för projekt för omvandling av deponigas till energi

I sitt stöd till projekt för omvandling av deponigas till energi har Cat Financial decennier av erfarenhet av att ta fram unika finansieringsmöjligheter för anläggare, förvaltare och ägare av deponier. Cat®-generatoraggregat ger kraft medan Cat Financial ger sinnesro.

Hämta nu

Relaterade industrier: Lantbruk,  kommersiell affärsverksamhet,  byggsektorn,  datacentra, växthus, sjukvård, deponier, tillverkning,  gruvdrift, kommunal verksamhet, kraftverk, telekommunikation och energiproduktion


Finansiering för första klassens elkraft

Cat® Financial stöder primär-, reserv-, lasthanterings- och distribuerade genereringsprojekt. Dessutom har vi decennielång erfarenhet av att finansiera kombinerade värme- och kraftprojekt samt projekt för förnybar energi, inklusive biogas, deponigas och kolbäddsmetan.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Byggsektorn


Integrerade kraftsystem för byggsektorn

Oavsett vilka unika utmaningar du står inför kan Caterpillar lösa dem genom att skapa ett helintegrerat kraftsystem framtaget från vårt kompletta utbud av beprövade och hållbara produkter. När vi har utvärderat din specifika situation konfigurerar de ideala komponenterna och anpassar dem till att fungera friktionsfritt ihop.

Hämta nu
Integrerade kraftsystem för byggsektorn

Relaterade industrier: Datacentra


Integrerade kraftsystem för datacentra

Caterpillar är starkt engagerat i att tillhandahålla datacenterindustrin med optimalt värde genom att dra nytta av vår expertis inom konstruktion, tillverkning, distribution och finansiering. Vi förbättrar kontinuerligt utformningar, produkter och infrastruktur för att erbjuda den högsta nivån av tillförlitligheten hos nödkraftsystem i verksamhetskritiska tillämpningar. Samtidigt som vi ger service till hundratals industrier över hela Nordamerika utformar vi våra produkter och system efter varje affärspartners behov och med deras viktigaste krav som huvudfokus.

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra


Integrerade kraftsystem för datacentra

Termen "verksamhetskritisk" säger allt. Dina data får inte äventyras. Det kräver ett kraftsystem från ett företag som aldrig kompromissar. Varje dag jobbar människorna på Caterpillar oförtröttligt med att utforma, tillverka och ge support för de produkter som ger dig 100 % drifttid.

Hämta nu

Relaterade industrier: Sjukvård


Integrerade kraftsystem för sjukvårdsenheter

Din sjukvårdsenhet värnar om samhällets hälsa och säkerhet. Termen "verksamhetskritisk" säger allt. Låt Cat®-teamet hjälpa dig hitta en heltäckande kraftlösning som ger den drifttid på 100 % sjukvårdsenheter behöver. Det omfattar reservkraft som säkerställer att det aldrig inträffar några avbrott i vården, ens för en sekund.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Tillverkning


Integrerade kraftsystem för tillverknings- och industrianläggningar

När du har kunder som väntar på värdefulla produkter från dina tillverkningslinjer behöver du tillförlitlig kraft till en överkomlig kostnad. Oavsett om din fabrik står inför kraftbrist till följd av ökad efterfrågan, avbrott och kvalitetsproblem på grund av naturliga störningar eller höga energikostnader har Caterpillar lösningen.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Energiproduktion


Integrerade kraftsystem för energiproduktion

Från fjärran öar till tätbefolkade städer förlitar sig människor på att du levererar elektricitet för liv, arbete och fritid. Låt Cat®-teamet hjälpa dig hitta en heltäckande kraftlösning som ger den drifttid på 100 % som energiproduktion och kraftverk behöver. Det omfattar reservkraft som säkerställer att det aldrig inträffar några kraftavbrott, ens för en sekund.

Hämta nu
Integrerade kraftsystem för energiproduktion

Relaterade industrier:  Sjukvård, gruvdrift och energiproduktion


Kraft som klarar utmaningen - C175-dieselgeneratoraggregat

Med Cat C175-16 eller Cat C175-20 får du upp till 4 000 kW kvalitetskraft i en beprövad höghastighetsplattform med hög effekttäthet. Med en rigorös testning på mer än 200 000 timmar totalt för generatoraggregat och mer än 500 000 timmar totalt för våra maskiner kan vi garantera att våra generatoraggregat ger avbrottsfri kraft i alla klimat och under alla förhållanden.

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra och sjukvård


Tillförlitlighet spelar roll, Cat-ställverk med medelspänning

Som en leverantör av heltäckande lösningar har Caterpillar varit en ledande innovatör på teknik och utformning av elkraftprodukter. Samma teknik- och utformningsexpertis används till att utveckla våra högkvalitativa ställverk med medelspänning.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Kommersiell affärsverksamhet, datacentra, sjukvård och energiproduktion


Sekunder kan kosta miljoner

Oavsett tillämpning kan standard- eller anpassade Cat®-ställverk tillhandahålla de mest tillförlitliga kraftgenererings- och eldistributionsfunktionerna för att skydda anläggningen mot strömavbrott och leverera den kraft du behöver, när du behöver den.

Hämta nu
Sekunder kan kosta miljoner

Industrier & användningsområden

Du måste anstränga dig varje dag. För att klara din deadline – i tid och inom budget. Vi har ett starkt engagemang för att utveckla en kraftsystemslösning som uppfyller dina behov, oavsett användningsområdet.

Visa sidan Industrier & användningsområden

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Läs mer