Effektivitet i varje megawatt

Kommersiell affärsverksamhet

Kraft som jobbar lika hårt som du gör.

Du är betrodd med driften av de platser där människor arbetar och med att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Kör med avbrottsfri kraft och minska driftskostnader. Installera ett Cat® CHP-system (kombinerade värme- och kraftsystem) för att tillhandahålla elektricitet för elektriska laster och samtidigt återvinna värme för uppvärmning av anläggningarna.

Om insamling av avfallsvärme inte är ett alternativ hjälper vårt team dig att antingen välja ett distribuerat genereringssystem som tillhandahåller kraft till en anläggning permanent eller temporärt eller att utforma ett reservkraftverk. Vi erbjuder även avgasemissionslösningar för starkt reglerade emissionsmiljöer och parallellmatande Cat-ställverk i energiproduktionsklass så att du kan sälja överskottsel till det lokala elnätet.  

Våra kommersiella generatorer erbjuder bränsleeffektivitet i världsklass och låga kostnader under livslängden.  Caterpillar tillhandahåller kraft som tillgodoser dina behov och som hjälper dig sänka kostnaderna med teknik för sekundär generering. Vi är här för att hålla kraftproduktionen effektiv så att du kan återgå till affärsverksamheten.

Built For It.™

Caterpillar Energy & Power Systems: Fokuserade på kundens framgång

Varje dag förlitar sig tusentals kunder på utrustning från Caterpillar som driver deras verksamhet, t.ex. motorer, generatoraggregat och turbiner. Utöver att hålla verksamheten igång har de här produkterna en positiv inverkan på samhällena, människorna och miljön i närområdet. Ta del av berättelserna om hur Caterpillar Energy & Power Systems formar världen.


Broschyrer

Visa våra broschyrer om kraftgenerering

Caterpillar erbjuder standard- och anpassade kraftlösningar för alla dina tillämpningar, var- och närhelst du behöver det.

Hämta broschyrer

Vitbok

Caterpillar är glada att tillhandahålla information om nya tekniker och innovativa lösningar för drift av din verksamhet.

Service av naturgasmotorer

Kunderna berättar

São Paulo i Brasilien, en av de snabbast växande städerna i världen, har den största ekonomin av alla latinamerikanska städer, mätt i BNP per capita. Om den här snabba tillväxten ska kunna fortsätta måste staden fortsätta ha tillförlitliga energikällor till de expanderande affärs- och industrikomplex som håller på att byggas.

Ecogen

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Läs mer
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer