Livsnödvändig kraft...för livsnödvändig vård

Konstruerad för att vara tillförlitlig.

Du driver maskiner som upprätthåller liv. Installera ett genereringssystem som inte bara utlovar kontinuerlig kraft utan också har bevisat det historiskt. Cat®-generatoraggregat driver några av världens största sjukhus med stöd från Cats UPS-system (avbrottsfria kraftsystem), reverseringslastbrytare (ATS) och ställverk.

Vi har konstruerat våra generatoraggregat till att drivas vid toppeffektivitet och till att uppfylla de senaste emissionskraven från EU och amerikanska EPA.

Det är viktigt att ditt sjukhus har en reservgenerator som du kan lita på vid kraftavbrott. Vår kunskap och erfarenhet gör att vi kan både konfigurera kraftsystem som passar de löpande behoven för din sjukvårdsanläggning och temporär ytterligare kraft för nödfall. Dessutom finns vårt globala team av experter alltid tillgängliga för installation och löpande underhåll, vilket ökar tilliten till vården du erbjuder.

Built For It.™

Caterpillar Energy & Power Systems: Fokuserade på kundens framgång

Varje dag förlitar sig tusentals kunder på utrustning från Caterpillar som driver deras verksamhet, t.ex. motorer, generatoraggregat och turbiner. Utöver att hålla verksamheten igång har de här produkterna en positiv inverkan på samhällena, människorna och miljön i närområdet. Ta del av berättelserna om hur Caterpillar Energy & Power Systems formar världen.


Broschyrer

Visa våra broschyrer om kraftgenerering

Caterpillar erbjuder standard- och anpassade kraftlösningar för alla dina tillämpningar, var- och närhelst du behöver det.

Hämta broschyrer

Vitbok

Caterpillar är glada att tillhandahålla information om nya tekniker och innovativa lösningar för drift av din verksamhet.

Service av naturgasmotorer

Kunderna berättar

På NCH är sjukhusets team vana vid nödfall men oktober 2010 befann sig personalen på sjukhuset i Neapel i ett eget nödläge. En brand hade brutit ut i sjukhusets centrala energianläggning och slagit ut kraften till hela anläggningen på 93 000 kvadratmeter.

NCH:s sjukvårdssystem

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Läs mer
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer