Återvunnen metan som bränsle för hållbar kraft

Ovanligt bränsle för alldaglig kraft.

Ge din omgivning kraft med hållbara metoder. Cat®-generatoraggregat är utformade för att samla in, rengöra och drivas på skadliga gaser som produceras av deponier. Det är tillförlitlig kraft som utlovar mindre inverkan på miljön.

Sälj den kraft som produceras till elproduktion genom att parallellmata det lokala elnätet från dina generatoraggregat med våra ställverk, vilka inkluderar PLC-baserade styrenheter (styrenheter med programmerbar logik).

Vårt expertteam finns där för att hjälpa dig komma igång och sedan hålla dig igång. Din verksamhet ska vara hållbar och framgångsrik.

Cat-generatoraggregat: Så här fungerar förnybar deponienergi

Moderna deponier måste installera gasinsamlingssystem som fångar upp och förstör de metangaser som produceras naturligt på deponier. De här gaserna bränns upp. Hellre än att eliminera deponigas genom att bränna upp den hjälper Caterpillar dig att omvandla den till förnybart bränsle genom att tillhandahålla gasdrivna motorgeneratorer som kan producera elkraft från deponigas.


Broschyrer

Visa våra broschyrer om kraftgenerering

Caterpillar erbjuder standard- och anpassade kraftlösningar för alla dina tillämpningar, var- och närhelst du behöver det.

Hämta broschyrer

Vitbok

Caterpillar är glada att tillhandahålla information om nya tekniker och innovativa lösningar för drift av din verksamhet.

Service av naturgasmotorer

Kunderna berättar

Sent på 1990-talet genomförde den kinesiska regeringen reformer för att hjälpa tillväxten i landets snabbt expanderande ekonomi. En av de här reformerna var en energiplan som skulle bidra till att säkerställa ett mer robust och konsistent kraftnät.

Hangzhou-deponin

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Läs mer
Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer