Landfills

Återvunnen metan som bränsle för hållbar kraft

Deponier

Ovanligt bränsle för alldaglig kraft.

Ge din omgivning kraft med hållbara metoder. Cat®-generatoraggregat är utformade för att samla in, rengöra och drivas på skadliga gaser som produceras av deponier. Det är tillförlitlig kraft som utlovar mindre inverkan på miljön.

Sälj den kraft som produceras till elproduktion genom att parallellmata det lokala elnätet från dina generatoraggregat med våra ställverk, vilka inkluderar PLC-baserade styrenheter (styrenheter med programmerbar logik).

Vårt expertteam finns där för att hjälpa dig komma igång och sedan hålla dig igång. Din verksamhet ska vara hållbar och framgångsrik.

Cat-generatoraggregat: Så här fungerar förnybar deponienergi

Moderna deponier måste installera gasinsamlingssystem som fångar upp och förstör de metangaser som produceras naturligt på deponier. De här gaserna bränns upp. Hellre än att eliminera deponigas genom att bränna upp den hjälper Caterpillar dig att omvandla den till förnybart bränsle genom att tillhandahålla gasdrivna motorgeneratorer som kan producera elkraft från deponigas.


Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter
Portal för teknisk information, Power Systems

Hitta produktjämförelser, tekniska specifikationer, produktstorlekar med mera genom vår informationsportal som är särskilt utformad för konsulter, arkitekter, ingenjörer och ägare

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Kalkylator för storleksbedömning av generatorer för kommersiellt och industriellt bruk

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer