Vitböcker om elkraft

Vitböcker om elkraft

Relaterade industrier: Datacentra, kommunal verksamhet, lantbruk och deponier


Biogas Comes of Age (biogas har mognat)

Vitbok med information om: Hur biogas kan vara en inkomstkälla och samtidigt en kolavtrycksreducerande och hållbar verksamhet. Detaljerad information om att utvärdera potentialen för produktion och användning av biogas.

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra, kommunal verksamhet, lantbruk och deponier


Biogas Finance Global (global finansiering av biogas)

Vitbok med information om: Biogasdrivna kraftsystem som söker finansiering måste överväga råmaterial, bränsletillgång, tekniker, verksamheter, tillstånd, och byggrisker i sin utvärdering

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra, sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


CHP

Vitbok med information om: Tillämpningar med sekundär generering genom användning av naturgasdrivna motorgeneratorer; Funktioner och fördelar; Projektekonomi

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra, sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


CHP: Finance Global (kombinerade värme- och kraftsystem: global finansiering)

Vitbok med information om: Överväganden för projekt med sekundär generering, inklusive bränsletillgång, tekniker, verksamheter, tillstånd, bygg och kredit; Värmeåtervinnings- och biprodukttillämpningar; Fasta utgifter för och intäkter från kombinerade värme-/kylnings- och kraftprojekt.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Demystifying Generator Set Ratings (förklara klassificeringsvärden för generatoraggregat)

Det här pappret reder upp en del av förvirringen kring klassificeringsvärden, informerar om standardklassificeringar och diskuterar viktiga överväganden som hjälper dig fatta välgrundade beslut vid utformning och specifikation av utrustning.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Do DC Generators Offer Fuel Economy Advantage Over AC Generators (erbjuder likströmsgeneratorer en fördel jämfört med växelströmsgeneratorer)

Syftet med det här papperet är att förklara upplevda skillnader i bränsleförbrukning mellan de växelströms- och likströmsgeneratoraggregat som används i telekommunikationstillämpningar. En genomgång av hela energiomvandlingsprocessen, från energin i bränslet till den elektricitet som förbrukas av belastningen, presenteras för att förklara energiförluster i växelströms- och likströmsgeneratorsystem samt eventuella skillnader i bränsleekonomi mellan dem.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Datacentra, sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Engine Technology (motorteknik)

Vitbok med information om: Använda styrtekniker för högre motortillförlitlighet, bränsleeffektivitet och emissionsprestanda samt lägre ägande- och driftskostnader; Framsteg i elektroniska styr- och tändningssystem; Servicetrendspårning med analys- och diagnostikverktyg för slitage, olja och filter

Hämta nu

Relaterade industrier:  Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


EPA T4 & EP Industry (EPA T4 och elkraftindustrin)

Vitbok i mässformat med information om: Nordamerikanska emissionskrav, ändringsförslag från EPA, de nya standarderna för källprestanda från ARB i Kalifornien och en försening i införandet av Tier 4-emissionskraven i Kanada.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Generator Set Start Module (startmodul för generatoraggregat)

Ett tillförlitligt reservkraftsystem är beroende av att generatoraggregatet kan starta snabbt i händelse av ett längre kraftavbrott. Eftersom nästan alla generatoraggregat är beroende av batterier för start- och styrkraft är batteriskick en av de mest angelägna frågorna när det gäller att säkerställa att ett generatoraggregat startar när det behövs. Batterier fallerar av flera olika orsaker, bl.a. defekter, miljörelaterade problem och underhållsbrist. Olyckligtvis upptäcker du att ett startbatteri är dött först när du behöver det som mest. Startmodulen för generatoraggregat kan eliminera effekten av det här potentiella felet och på så sätt öka tillförlitligheten hos ett reservkraftsystem.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Holistic View on Generator Set Ratings (holistisk syn på klassificeringsvärden för generatoraggregat)

Många tillverkare av generatoraggregat anger klassificeringsvärden för sin utrustning (reserv, primär och kontinuerlig) i enlighet med ISO 8528-1-standarden. Klassificeringsvärdena definieras i termer om maximalt tillgänglig kraft, lastfaktorer, antal driftstimmar per år, maximal efterfrågan och typiska tillämpningar. De här breda definitionerna är tänkta att täcka en stor mängd industriella och kommersiella användningsområden. Till följd av den här variationsrikedomen har vissa tillverkare, däribland Caterpillar, valt att tillämpa de snävaste tolkningarna av standarddefinitionerna för att minimera risken att utrustningen används för fel tillämpning.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Multifaceted view of DG system (en mångfacetterad vy av DG-system)

Syftet med det här papperet är att öka medvetenheten om de olika frågeställningar som är förknippade med DG-tillämpningar. I det syftet recenseras flera olika DG-installationer häri.

Hämta nu

Relaterade industrier:  Datacentra, sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Service av naturgasmotorer

Vitbok med information om: Övervakning av trender för balanserade underhållsscheman med mer motordrifttid som följd; Val av olja och motoroljeanalyser för att fastställa oljebytesfrekvens; Trendspårning för att fastställa underhålls- och utbytesscheman för tändningsstift, ventiler och kylsystem; Olika typer av och fördelar med motorrenovering

Hämta nu

Relaterade industrier: Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Operation of Flywheel UPS (drift av UPS-svänghjulssystem)

Vitbok i mässformat med information om: Drift av UPS-svänghjulssystem och ett utbud av UPS-system utan batterier.

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra, sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Reciprocating Engines vs. Turbines (kolvmotorer jämfört med turbiner)

Vitbok med information om: Val av de bästa kraftlösningarna för CHP-projekt; Jämförelse av effektivitet, tillförlitlighet, emissionsprestanda och driftskostnader för gaskolvmotorer och gasturbiner; Utvärdera ekonomin för primära kraftkällor för distribuerade energiprojekt

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra, kommunal verksamhet, lantbruk och deponier  


Sustainability (hållbarhet)

Vitbok med: En översikt över hur generatoraggregat har använts historiskt i hållbara energitillämpningar. Fallexempel på de typer av bränslen och tillämpningar som finns för produktion av hållbar elektricitet

Hämta nu

Relaterade industrier: Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Understanding Generator Set Ratings (förstå klassificeringsvärden för generatoraggregat)

Smarta val av klassificeringsvärden kan i kombination med det senaste i kraftgenereringssystem på plats hjälpa dig välja rätt utrustning för en specifik tillämpning så att du får prestanda och tillförlitlighet som är optimal under hela livslängden

Hämta nu

Relaterade industrier: Sjukvård, tillverkning, byggsektorn, telekommunikation, kommunal verksamhet, kommersiell affärsverksamhet, gruvdrift, energiproduktion, kraftverk, lantbruk, växthus och deponier


Update on NA Emissions (uppdatering om emissioner i Nordamerika)

Vitbok med information om: Nordamerikanska emissionskrav, ändringsförslag från EPA, de nya standarderna för källprestanda från ARB i Kalifornien och en försening i införandet av Tier 4-emissionskraven i Kanada.

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra


Updating Data Centers (uppdatera datacentra)

Ett Fortune 500-företag med ett åldrande datacenter upplevde problem med tillförlitligheten hos kraften i sin anläggning. Det fanns ett uppenbart behov att tillförlitlig reservkraft.

Hämta nu

Relaterade industrier: Datacentra


Uptime Tier III and IV Data Center (Uptime Tier III- och Tier IV-datacentra)

Det här papperet innehåller information om användningen av Cat®-generatoraggregat i datacenterinstallationer som ska certifieras som antingen ett Tier III- eller Tier IV-datacenter enligt definitionerna i Uptime Institute-pappret Tier Standard: Topology.

Hämta nu
Användning av Cat®-generatoraggregat i Tier III- och Tier IV-datacentra

Relaterade industrier: Datacentra och energiproduktion


Energiproduktion

Vitbok med information om: Tillämpningar med distributionsgenerering genom användning av naturgasdrivna motorgeneratorer; Funktioner och fördelar; Marknadsduglighet

Hämta nu

Industrier & användningsområden

Du måste anstränga dig varje dag. För att klara din deadline – i tid och inom budget. Vi har ett starkt engagemang för att utveckla en kraftsystemslösning som uppfyller dina behov, oavsett användningsområdet.

Visa sidan Industrier & användningsområden

Elkraftsprodukter

Valfri storlek eller form. I valfritt reglerat område. När du behöver kraft kan du lita på att Caterpillar klarar utmaningen. Våra generatorer används i ett stort antal olika tillämpningar.

Visa elkraftsprodukter

PRECISIONSDIMENSIONERING MED NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR.

Caterpillar Electric Power har nöjet att presentera vår senaste programvara för dimensionering av generatoraggregat, Cat® Electric Power SpecSizer.

Läs mer