Cat Rental Power-återförsäljare

Cat Rental Power-återförsäljare

Cats uthyrning av kraftaggregat ger dig styrkan hos Caterpillar och det globala nätverket av Cat-återförsäljare. Återförsäljarna har ett stort utrustningslager och hela styrkan med alla 1 600 återförsäljarna arbetar tillsammans. Alla återförsäljare har uppbackning av proffs på fabriksuthyrning i hela världen, vilket ger en extra supportnivå som endast finns tillgänglig från Caterpillar.

Det innebär att din återförsäljare aldrig "har slut på utrustning att hyra ut. " Ring ett samtal och din utrustning är på väg, oavsett hur mycket, hur snabbt eller hur länge det gäller. Återförsäljaren sköter jobbet, med uppbackning av den världsomfattande styrkan hos Caterpillar. Du får utrustningen levererad, installerad, fulltankad och startklar.

Hos varje Cat-återförsäljare finner du mycket kvalificerade människor: ingenjörer för att utforma ditt system, fabriksutbildade tekniker för att ta hand om det. Vi ger ditt system rätt storlek. Levererar det med alla tillbehör som behövs. Ansluter det. Tankar det. Startar det. Servar och underhåller det. Stannar hos det dygnet runt.

Oavsett vad som krävs har vi samma mål som du: Att få jobbet gjort!

Du finner Cat:s uthyrda kraftaggregat i hårt arbete inom ett stort antal olika användningsområden i hela världen.

Energiförsörjning

Energiförsörjningsindustrin genomgår en dramatisk förändring. Avreglering och privatisering pågår i nästan alla länder. Samgåenden, uppköp och investeringar sker snabbt, ofta över nationella gränser. Elmarknaderna, det sista reglerade monopolet, öppnas för konkurrens.

Tillverkning

Dyrbara tillverkningsprocesser är beroende av tillförlitlig elförsörjning för att upprätthålla effektiviteten och skydda produktens integritet.

Kommersiell affärsverksamhet

Lokala energiförsörjningssystem är avgörande komponenter i nätverk som sammanbinder företags huvudkontor med avdelningskontor och återförsäljare på vitt spridda platser.

Kommunikationer

Tillförlitlig el är avgörande inom kommunikationsindustrin, där kunderna förväntar sig problemfria anslutningar och en tjänst utan avbrott.

Lantbruk

Lokala elkraftssystem hjälper till med att ge världens lantbrukare lite visshet inom en till stora delar oförutsägbar verksamhet. Användningsområdena är nästan lika olika som lantbruken själva.

Anläggnings- och gruvteknik

Lokal elenergi är perfekt för de starkt varierande behoven inom anläggnings- och utvinningsindustrierna. Installerade eller mobila system levererar kraft i områden som ligger bortom energiförsörjningsbolagens räckvidd.

Officiella myndigheter och statliga verk

Tillförlitlig elektricitet hjälper officiella inrättningar tillgodose ett stort antal olika behov, från sjukvård och beskydd till transport, utbildning och samhällsservice.

Bostäder

Cats lokala elkraftssystem uppfyller behoven hos enskilda familjer liksom fastighetsbolag med många fastigheter.