Vitböcker

Vitböcker


Klassningsguide för bogserbåtar för hamnar &terminaler

Valguide för bogserbåtar för hamnar och terminaler

Hämta PDF
Klassningsguide för bogserbåtar för hamnar &terminaler

Broschyr om Cats motoriserade hybridsystem

Cat® marinhybridsystem optimerar användningen av tillgängliga delar och driver dieselmotorer med högsta effektivitet. Det innebär en stor minskning av ägande- och driftkostnaderna samt minskad bränsleförbrukning och maximerad tillförlitlighet.

Hämta PDF
Broschyr om Cats motoriserade hybridsystem

Höghastighetslösningar för bogserbåtar för hamnar &terminaler

Cats höghastighetsmotorer med bättre prestanda, lägre bränsleförbrukning, längre tid mellan underhållstillfällena och lägre installationskostnader ger betydligt lägre kostnader under motorns livslängd.

Hämta PDF
Höghastighetslösningar för bogserbåtar för hamnar &terminaler

Vitbok om värdebaserat utrustningsval

Är det här villkorsbaserade utrustningsvalet det bästa valet, eller finns det andra viktiga villkor att titta på för alternativa utrustningskonfigurationer?

Hämta PDF
Vitbok om värdebaserat utrustningsval

Marinprodukter

Marinprodukter

Motorns drifttid är avgörande för dig, din besättning, dina kunder och ditt resultat. Det är därför Cat- och MaK-motorer driver ditt fartyg i hamn.

Se produkter

Portal med teknisk information

Portal med teknisk information

Hitta produktjämförelser, tekniska specifikationer, produktstorlekar med mer genom vår informationsportal som är särskilt utformad för konsulter, arkitekter, ingenjörer och ägare.

Läs mer