Lösningar på platsnivå

Lösningar på platsnivå

Vårt engagemang i din framgång tar inte slut när en ny maskin tas i drift på ditt gruvområde. Vi börjar omedelbart göra allt för att produkten ska arbeta så effektivt, säkert och produktivt som möjligt. Vårt stöd för din produktivitet är fortlöpande och förbättras kontinuerligt, från åtgärdade prestandaproblem till utbildning av förare och tekniker och kalibrering av VIMS™-systemet.

Vi samarbetar för att hitta nya sätt att uppnå kontrollkostnaderna, förbättra driften, hantera personalen och minska riskerna. Vi använder teknik, delar med oss av vår kunskap och utvecklar och implementerar projekt för att förbättra effektiviteten och säkerheten och öka produktiviteten.


Relationshantering

Varje gruvverksamhet är unik och det är också våra kundrelationer. När det gäller produktsupport föredrar några av våra kunder ett "gör allt åt mig"-avtal, där återförsäljarens tekniker utför allt underhåll och alla reparationer på flottan. Andra är "hjälp mig med det"-avtal, där både kunden och återförsäljaren utför dessa aktiviteter. Avtalen, som kallas MARC (Maintenance och Repair Contracts), använder en kombination av olika element för gruvutrustningshantering för att uppfylla dina unika behov.

Genom att samarbeta med din Cat®-återförsäljare i ett MARC-avtal kan du outsourca underhållet av utrustningen och fokusera på din kärnkompetens. Med ett MARC-avtal kan du bättre prognostisera och budgetera för utrustningsunderhåll – outsourca planeringen, schemaläggningen och underhållsarbetet – och säkerställa utrustningens kostnad per timme. MARC-avtal ger förbättrade maskinprestanda, högre tillgänglighet och tillförlitlighet och resulterar normalt i en övergripande minskning av underhållskostnaderna.


Användning

Vi arbetar tillsammans med dig för att se till att ditt gruvområde är rätt utformat för optimala prestanda. Caterpillar och Cat-återförsäljarna har expertis i en mängd olika tillämpningar, oavsett om det är att optimera lastning och transport i en dagbrottstillämpning eller hjälpa till att anpassa lastning på glidränna eller kontinuerliga transportsystem i tillämpningar under jord.


Teknik

Med hjälp av teknik kan produktivitet, säkerhet och effektivitet förbättras avsevärt. Installationen av tekniken är dock bara början. Det viktigaste är hur du använder tekniken och vad du gör med informationen från den. Utöver installations-, utbildnings- och felsökningssupport för den teknik du implementerar hjälper vi dig att samla information och använda den för att minska den totala ägandekostnaden.


Gruvdriftsteknik

Hitta en återförsäljare


Livscykelsupport

Livscykelsupport

Tillsammans med Cat-återförsäljarna är vi en samarbetspartner under maskinens hela livscykel – från leverans till daglig användning och underhåll och större reparationer och renoveringar.

Läs mer

Gruvdriftsindustri

Gruvdriftsindustri

Gruvdrift är en verksamhet full av utmaningar. Oavsett om du har en enda Cat-maskin eller flera hundra finns vi där för att hjälpa dig.

Läs mer