Ground Rules – lektionsplaner

TEMAN FÖR LEKTIONSPLANERNA

Utöver filmen erbjuder Caterpillar 75 professionellt utvecklade lektionsplaner som passar för åldrarna 11–13, 13–15 och 15–18, på engelska och spanska som hämtningsbara pdf-filer. Varje lektionsplan är kopplad till information som presenteras i filmen och ger utbildningsmål som är kompatibla med kursplaner för gruvdriftsutbildning i hela världen. Ämnena innefattar gruvdrift, geologi, mineraler och det dagliga livet, gruvprocesser och järnmalmsbearbetning.


Visa kapitlen på YouTube

Engelska
Franska
Spanska