Gaskomprimering

Tillgodose de unika kraven för just din verksamhet, så kommer du att överträffa dina mest ambitiösa mål.

Din Cat®-återförsäljare hjälper dig till en lösning som levererar prestanda till god ekonomi ur det omfattande effektutbudet och med kunskap som ger dig en kundanpassad motor för just din tillämpning. Cat-motorerna för gaskompression världen över har sammanlagt varit i drift i mer än två miljarder timmar. 


Broschyrer för gaskomprimering

Broschyrer för gaskomprimering

I dina mest krävande projekt måste du kunna lita på kraftförsörjningen. Du kan känna dig trygg med de under decennier testade och beprövade Cat-motorerna. Och det globala nätverket av Cat-återförsäljare står redo att rycka in, oavsett när och var du behöver dem. Vårt mål är att hålla din verksamhet igång.

Visa broschyrer

Kundberättelser: Southern Pines

Southern Pines, i Leakesville, Mississippi är den lagringsanläggning för naturgas som först började använda tekniken Solution Mining Under Gas (SMUG). Som flödesutjämningsstation kan de täcka efterfrågetoppar med säsongs-, dagliga eller månatliga intervall.

Läs mer

Olje- och gasprodukter

Olje- och gasprodukter

Caterpillars drivkällor är konstruerade för slitstyrka och för att leverera till låga driftskostnader. Och det har de bevisat, dag ut och dag in, i olje- och gastillämpningar i hela världen, ända sedan 1930-talet.

Visa produkter

Informationsportal

Informationsportal

Hitta produktjämförelser, tekniska specifikationer, produktstorlekar med mera genom vår informationsportal som är särskilt utformad för konsulter, arkitekter, ingenjörer och ägare.

Läs mer