Broschyrer


C280 – Cat® generatoraggregat för offshore-tillämpningar

Kundundersökningar efter omfattande tester i fält visar att generatoraggregat C280 praktiskt taget helt eliminerat avgasröken vid transient drift och reducerat den vid kontinuerlig drift.

Hämta PDF
C280 – Cat generatoraggregat för offshore-tillämpningar

CM motorprogram för offshore-produktion

Vi har lyssnat till våra kunder, investerat i forskning och utveckling och det är den samlade erfarenheten av 80 års motortillverkning som nu är i drift. Genom att integrera våra legendariska produkter med den senaste tekniken har vi kunnat överträffa våra kunders högt ställda förväntningar på säkerhet, prestanda och enkelt handhavande.

Hämta PDF
CM motorprogram för offshore-produktion

Säkerhetssystem för stora motorer (LESS)

Säkerhetssystem för stora motorer (Large Engine Safety System eller LESS) är ett kompakt system för motorstyrning, övervakning och skydd med funktioner som reglerar motorn (start, stopp), realtidsövervakning av givare och skyddssystem (d.v.s nödstopp, låsningar).

Hämta PDF
Säkerhetssystem för stora motorer (LESS)

Offshore-kraft

Vi har lyssnat till våra kunder, investerat i forskning och utveckling och det är den samlade erfarenheten av 80 års motortillverkning som nu är i drift. Genom att integrera våra legendariska produkter med den senaste tekniken har vi kunnat överträffa våra kunders högt ställda förväntningar på säkerhet, prestanda och enkelt handhavande.

Hämta PDF
Offshore-kraft

Kraftkällor för offshore-bruk

För kraftgenerering offshore, kan vi erbjuda ett brett effektutbud av moduler för flytande bränsle eller som bränslehybrider.

Hämta PDF
Kraftkällor för offshore-bruk