Solar Turbines

Solar Turbines

I alla områden på jorden är Solar Turbines världsledande inom mellanklassens industriella gasturbiner för användning inom kraftproduktion, komprimering av naturgas och pumpsystem. Våra system håller i årtionden och det gör vår service och support också.

Solar Turbines är världsledande när det gäller att konstruera, tillverka och serva industriella lösningar för gasturbinkraftsystem för olje-&, gas- och kraftgenereringsindustrierna.

För att få veta mer om Solar Turbines besöker du http://solarturbines.com.