Rörläggning

Globala utmaningar, globala lösningar.

Rörläggning

Som rörledningsentreprenör kräver du den högsta tillförlitligheten och produktiviteten av maskiner. Du arbetar i avlägsna områden med en begränsad infrastruktur för logistik. Förenklade reglage och funktioner är avgörande för enkel användning. Som rörledningsentreprenör måste du uppfylla de högsta nivåerna på säkerhets- och miljökrav för att bistå dina anställda, kunder och markägarna.

Caterpillar Global Pipeline ger globalt fokus och riktning för Caterpillar inom rörledningsanläggningsindustrin. Caterpillar Global Pipeline arbetade nära tillsammans med Caterpillars återförsäljare för att bilda PipeLine Machinery International (PLM).

PLM för Caterpillar och återförsäljarnätverket närmare varandra för att tillgodose rörledningsentreprenörens kundbehov. PLM tillhandahåller:

  • konsekvens mellan de återförsäljare som säljer och de som utför service,
  • specialtillverkade rörledningsprodukter som finns tillgängliga globalt för uthyrning under kort tid, och
  • affärsprocesser för att ta itu med rörledningsindustrins cykliska behov.

”Med detta tillvägagångssätt förbättrar Caterpillar sitt distributionsnätverk och globala support genom att använda vårt globala återförsäljarnätverk som är bäst i klassen för att ge en högre servicenivå till kunderna på denna unika marknad”, sa Caterpillars vice VD Steve Gosselin.