Kraftverk

Caterpillar är en ledande utvecklare av mycket effektiva kraftverk som drivs med mellanvarvtalsgeneratorteknik med mer än 4 500 MW installerade runt om i världen. Vi kan understödja kraftverk med uteffekter som spänner från 2 till mer än 200 MW och som drivs med ett antal olika bränslealternativ.

Egenskaper hos Cat®:s kraftverk med motroterande generatorer med mellanvarvtal:

  • Utför kompletta nyckelfärdiga kraftverksprojekt eller enkla avtal om utrustningsleverans
  • Tillverkar ett fullständigt sortiment av mellanvarvtalsgeneratorer som kan drivas med ett antal olika bränslen, inbegripande HFO (tjockolja), naturgas och två olika bränslen
  • Tillhandahåller supporttjänster som spänner från förebyggande underhåll till fullständiga drifts- och underhållsavtal
  • Konstruktionstjänster och tekniska tjänster erbjuds

Cats produkter inom mellanvarvtalsgeneratorer kan drivas med följande bränslen:

  • Flytande: HFO (heavy fuel oil, tjockolja), diesel, råolja
  • Naturgas
  • Dual fuel (två bränslen)
  • Alternativa bränslen