Cat® 330F Konstruerad för bränsleeffektivitet, hög produktion och mångsidighet

Cat® 330F Konstruerad för bränsleeffektivitet, hög produktion och mångsidighet

För publicering i Europa, Israel: november 2015
Utgivningsnummer: 295PR15

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 330F – som har en maximal arbetsvikt på 29 753 kg och drivs med en 178 kW Cat C7.1 ACERT™-motor som uppfyller emissionskraven i EU steg IV – förenar beprövad tillförlitlighet, produktivitet och låga driftskostnader för maximalt kundvärde. 330F:s kraftfulla hydraulsystem ger noggrann styrning för hantering av ett urval Cat-skopor och arbetsredskap. Genomgående kraftiga ramverk garanterar lång hållbarhet i de allra mest krävande tillämpningarna. En tyst, välinredd hytt främjar förarnas produktivitet och säkerhet, medan de flesta uppgifterna vid rutinunderhåll hanteras snabbt från marknivå.

Motor/hydraulik

C7.1 ACERT-motorn i 330F har en extremt bränsleeffektiv konstruktion och maskinens automatiska motorvarvtalsstyrning kontrollerar effektiviteten ytterligare genom att sänka varvtalet när arbetet inte kräver full effekt. Systemet för automatisk motoravstängning vid tomgång stoppar motorn efter en förinställd tomgångstid för att spara bränsle och två effektlägen (standard och eko) möjliggör inställning av maskinen efter aktuell arbetsuppgift. Nettoresultaten är minskad bränsleförbrukning, minskade avgasutsläpp, minskat motorslitage, minskade ljudnivåer och lägre kostnader för underhåll/reparation.

Sida-vid-sida-kylsystemet med en fläkt med variabel hastighet gör att 330F kan arbeta i extrema temperaturer och kylsystemet är avskilt från motorutrymmet för att minimera värme och ljudnivåer. Konstruktionen medför även att kylelementen är lätta att rengöra.

Med ett hydraulflöde på 494 l/min i huvudsystemet och ett avlastningstryck på 35 000 kPa (38 000 kPa för tunga lyft) som standard har 330F gott om hydraultryck för krävande gräv- och lyfttillämpningar. Vätskeregenereringssystem för bommen och stickan återvinner vätska mellan cylindrarnas ändar, vilket minskar belastningen på huvudpumparna, sparar bränsle, förbättrar hydraulreaktionen och minskar värmen i systemet. Extra hydraulsystem möjliggör att hydrauldrivna arbetsredskap och kopplingar fungerar effektivt. Huvudhydraulventilen har konstruerats för att reagera exakt på förarens signaler. Kretsen för tunga lyft ökar systemtrycket samtidigt som motorvarvtalet och pumpflödet minskar för att förbättra lyftkraften.

Säker, tyst hytt

För den ROPS-certifierade hytten används särskilda fästen av viskös typ, särskild takinfodring och effektiva tätningar för att begränsa vibrationer och ljudnivån i hytten. De breda förarstolarna med luftfjädring och uppvärmning/kylning har konstruerats med ett lutningsbart ryggstöd, övre och nedre justering av sitsen samt inställningsbar höjd och lutningsvinkel. 330F:s klimatanläggning är helautomatisk och det finns eluttag för laddning av elektroniska enheter. Höger och vänster joystickkonsol kan ställas in för individuell komfort och det högra reglaget har en knapp för att snabbt minska/återuppta motorvarvtalet efter arbetssituationens behov.

Den nya LCD-skärmen är lättnavigerad, visar tydligt viktig driftsinformation, kan lagra inställningar för 10 olika arbetsredskap och är programmerbar på 44 språk. Väl tilltagna glaspartier, halogenlampor (eller HID-belysning som tillval) och den bakåtriktade kameran som standard förenas i syfte att förbättra den totala sikten för föraren.

Kraftiga ramverk

330F:s övre ram, med särskilda monteringsfästen som stöd för den kraftiga hytten, har förstärkts i nyckelområden som utsätts för påkänningar vid arbete. Underredena, långt (L) och långt/smalt (LN), har höghållfast stål i bandplattor, länkar, rullar, ledarhjul och drivhjul för att bidra till lång livslängd. Fettsmorda band skyddar mot vatten, smuts och skräp, samtidigt som de utökar underredets livslängd och minskar ljudnivåerna vid färd. Styrningar (tillval) hjälper till att hålla banden rätt inriktade.

Räckviddsbommen och stickan, lådsektionsdetaljer där interna mellanväggar används, är spänningsavlastade för ökad hållbarhet och kontrolleras med ultraljud för att garantera kvaliteten. 6,15 m-bommen och stickorna på 3,2 m och 2,65 m ger genomgående mångsidighet för allmänt grävarbete och alla frontlänkagets pinnar har en tjock kromplätering för slitstyrka.

Servicevänlighet/teknik

De flesta punkter för rutinunderhåll på 330F, t.ex. avtappningskranar och smörjpunkter, går att komma åt bekvämt från marknivå. De breda serviceluckorna för bakre utrymmen förhindrar att skräp tränger in och spärras i läge under service. Det väl tilltagna utrymmet mellan kylarna gör det enkelt att avlägsna skräp och en avtappningskran för bränsletanken gör det möjligt att tappa av vatten och sediment vid underhåll. En integrerad indikator för bränslenivå minskar risken för överfyllning av tanken.

Cat LINK-teknik, t.ex. det avancerade telemetrisystemet Product Link™, är helt integrerat i 330F. Det ger en konstant ström av trådlös information som plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid och händelsekoder. Product Link-data går att nå via onlinegränssnittet VisionLink®. De är viktiga eftersom de tillhandahåller information som krävs för att fatta faktaunderbyggda beslut i rätt tid som förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen, ökar produktiviteten och sänker kostnaderna.

Cat Grade-teknik förenar digitala konstruktionsdata och vägledning i hytten för att hjälpa förare att uppnå målnivåer snabbt och exakt med minimal utsättning och kontroll, vilket resulterar i färre vändor, minskad bränsleförbrukning och sänkta kostnader. Det fabriksintegrerade systemet Cat Grade Control ger 2D-höjdvägledning för skopspetsen och indikerar krav för schaktning och fyllning. Inbyggda varningar visas om länkaget eller skopan närmar sig fördefinierade höjder eller djup.

Det är enkelt att uppgradera systemet till det återförsäljarinstallerade AccuGrade™-systemet om 3D-styrning krävs, vilket ger vägledning för komplicerade snitt och konturer. Plug-and-play-funktioner förenklar uppgraderingen och ägaren kan välja mellan satellitstyrning (GNSS) för stora projekt med komplicerad konstruktion eller UTS-system (Universal Total Station) i områden med begränsad mottagning.

Maskinspecifikationer

   
MotorCat C7.1 ACERT

Effektklassning, kW (PS)  ISO14396

178 (242)

Effektklassning, kW (PS)  ISO9249

175 (238)

Max. arbetsvikt, kg

29 753
Max. räckvidd, mm10 680*/10 200**
Max. grävdjup, mm7 250*/6 700**
Skopvolym, m31.54* / 1.76**  

*med R3.2CB2-sticka
**med R2.65CB2-sticka

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.  

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2015 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

 

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo