Cat 340F UHD – konstruerad för säkert, effektivt rivningsarbete på hög höjd

Cat 340F UHD – konstruerad för säkert, effektivt rivningsarbete på hög höjd

För publicering i Europa: april 2016
Utgivningsnummer: 147PR16

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 340F UHD (Ultra High Demolition) är konstruerad och tillverkad av Caterpillar och kommer att distribueras via Cats återförsäljarnätverk. Den nya modellen är utvecklad för rivningsarbete på hög höjd, har en vertikal pinnhöjd på upp till 22 meter och klarar belastningar på upp till 3,6 ton vid en horisontell räckvidd på 15 meter. Arbetsvikten varierar mellan 44 100 och 50 400 kg beroende på främre ram och underrede. Ett nytt bomkopplingssystem möjliggör snabb konfigurering efter behov. Det breda utbudet av arbetsredskap garanterar optimal mångsidighet och effektivitet på arbetsplatsen. Förarmiljön är utformad för högsta möjliga säkerhet och komfort.

Strukturer/främre ramar/arbetsredskap

Ramverket hos 340F UHD – övre och nedre ram, bommar, stickor och bandramar – är tillverkade för långsiktig hållbarhet vid rivningsarbete. Underredets komponenter – kedjor, rullar, ledarhjul och bandplattor – är tillverkade av höghållfast stål. De fettsmorda banden förlänger livslängden på bult och bussning, motverkar ansamling av skräp och smuts och dämpar buller. Det långa underredet (5 040 mm bandlängd på marken) finns tillgängligt i både fast spårvidd (2 590 mm) och variabel spårvidd (2 390 mm till 2 820 mm).

Föraren kan använda bommens kopplingssystem och enkelt montera eller ta bort komponenter för höghöjdsarbete eller kort front. Ett nytt hydrauliskt låspunktssystem håller komponenterna på plats. En kort bomnos kan placeras i antingen böjd eller rak position och kan utrustas med tre tillgängliga sticklängder. Redskapsfästen möjliggör snabba byten av arbetsredskap. Maskinens redskapsstyrsystem lagrar hydraultryck och flöden för upp till 20 verktyg, vilket gör att det går att justera parametrarna omedelbart för optimal prestanda.

Motor/hydraulik

340F UHD har en C9.3 ACERT™-motor som uppfyller emissionskraven enligt EU steg IV och har en nettoeffektklassning på 228 kW (310 PS). Motorn har tre effektlägen – hög, standard och eko – som hjälper föraren att kontrollera bränsleförbrukningen, och motorvarvtalsstyrning som automatiskt minskar motorhastigheten vid lätt belastning. Dessutom stängs motorn av automatiskt när den har gått på tomgång under en angiven tid.

Hydraulsystemet för redskap har ett högsta flöde på 570 l/min vid ett avlastningstryck på 35 000 kPa. I tunglyftsläge ökar systemtrycket till 38 000 kPa för att förbättra lyftkraften. Maximal dragkraft är 285 kN, vilket ger optimal backtagningsförmåga i alla arbetssituationer.

Förarmiljö/teknik

Vid arbete på hög höjd kan hytten på 340F UHD lutas bakåt för att ge föraren en optimal, ergonomisk ställning. Det förstorade takfönstret ger bättre sikt uppåt. Hytten av rivningstyp har P5A-förstärkt glas i vindruta och övre ruta, och parallella vindrutetorkare håller stora glaspartier rena. Främre och övre skydd mot nedfallande föremål (FOGS) ger ytterligare skydd.

För förarens komfort och bekvämlighet finns det en automatisk klimatanläggning som håller en jämn temperatur i hytten. Uppvärmda eller kylda säten finns tillgängliga. Joystickar och armstöd går att justera enligt förarens önskemål och LCD-skärmen är programmerbar på 42 språk.

Cats aktiva övervakningssystem för stabilitet informerar hela tiden föraren om arbetsredskapets position inom det säkra arbetsområdet och varnar när stabilitetsgränsen närmar sig. Dessutom finns en bakåtriktad kamera som ger skarpa bilder på skärmen.

LINK-teknik, t.ex. Product Link™-systemet, ansluter ägare till sin utrustning trådlöst, vilket ger åtkomst till värdefulla maskindata såsom plats, timmar, bränsleförbrukning, tomgångstid, händelser och diagnostikkoder för analys och rapportering via VisionLink®-användargränssnittet online. LINK-information kan användas som stöd för faktabaserade beslut, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och minska ägande- och driftskostnaderna.

Servicevänlighet

Rutinunderhållspunkter som smörjpunkter, avtappningskranar, filter och dräneringsrör är lätta att nå på marknivå. Välplacerade ledstänger, halkfria ytor på steg och gångbord samt försänkta fästanordningar ger säkrare tillgång till maskinen.

340F UHD har stålnät monterade på sidodörrarna, vilket minskar sannolikheten för att kylare täpps igen av skräp. Snabbavtappningar (QuickEvac™) för hydraulsystemet och motoroljan finns i pumputrymmet. S O SSM-provtagningsportar för hydraulik, motorolja och kylsystem tillåter insamling av prover från cirkulerande system, och grupperade tryckportar möjliggör snabb kontroll av systemtrycket.

Specifikationer för 340F UHD

   

Motor

Cat C9.3 ACERT

Nettoeffekt, kW (PS)

228 (310)

Arbetsvikt, kg

44 100–50 400

Maximal vertikal pinnhöjd, m

22

Maximal räckvidd framåt, m

15

Maximal belastning vid räckvidd framåt, ton

3.6

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper, ”Caterpillar Yellow” och ”Power Edge”, såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

VisionLink är ett varumärke som tillhör Trimble Navigation Limited och är registrerat i USA och andra länder.

©2016 Caterpillar Alla rättigheter förbehålles

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress

Nord- och Sydamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Läsarförfrågningarwww.cat.com/requestCatinfo