Cat® 340F ger bättre komfort och säkerhet för föraren, bättre bränsleeffektivitet, kraftfull hydraulik, kraftfulla strukturer och enkelt underhåll

Cat® 340F ger bättre komfort och säkerhet för föraren, bättre bränsleeffektivitet, kraftfull hydraulik, kraftfulla strukturer och enkelt underhåll

För publicering i Europa: augusti 2015
Utgivningsnummer: 253PR15

Den nya hydraulgrävmaskinen Cat® 340F har en maximal arbetsvikt på 42 800 kg (94 350  lb.) och drivs med en Cat C9.3 ACERT™-motor som uppfyller emissionsnormen EU steg IV, och har en nettoeffektklassning på 226 kW (310 hp). Det kraftfulla hydraulsystemet i 340F, som har ett maxflöde på 570 l/min (150 gpm) ger kraftfull grävning och lyftning, och gott om effekt till hydromekaniska arbetsverktyg. 340F har kraftiga ramverk för långsiktig hållbarhet, en rymlig förarstation, enkelt rutinunderhåll och bränslesnåla system som minskar driftskostnaderna i en mängd tillämpningar.

Funktionerna för bränsleeffektivitet är bland annat två effektlägen – standard och ekonomi – där föraren kan välja funktionshastighet för motorn efter tillämpning. Dessutom hjälper den automatiska motorvarvtalsstyrningen till att justera motorns varvtal efter belastning, och systemet för avstängning vid tomgång stoppar motorn efter en viss tomgångstid. De här systemen sparar inte bara bränsle utan minskar även mängden emissioner och förlänger serviceintervallen. Föraren har full insyn i emissionskontrollen för C9.3 ACERT-motorn, och arbetscykeln påverkas inte alls.

Hydraulsystemet i 340F innehåller Caterpillar SmartBoom™-teknik, en design som förbättrar produktiviteten genom att minska de påfrestningar och vibrationer som överförs till maskinen vid aktiviteter som bergavtäckning eller hamring. Effektiviteten i systemet förbättras genom att de hydrauliska huvudkomponenterna sitter nära varandra – vilket ger kortare anslutningsrör och slangar som minskar friktionsförluster och tryckfall. Resultatet är en minskad belastning på systemet som ger bättre bränsleeffektivitet. Huvudreglerventilen är dessutom utformad för att svara proportionerligt på styrspakens rörelser så att du kan kontrollera de hydrauliska funktionerna exakt.

Dessutom minskar de elektriskt styrda regenereringskretsarna för bommen och stickcylindrarna oljevolymen som huvudpumparna måste leverera, vilket sparar ytterligare bränsle och ger bättre kontroll. Olika tillgängliga fästen och extra hydraulkretsar gör 340F ännu mer flexibel eftersom du kan använda en stor mängd Cat-arbetsredskap – som skopor, hammare, gripar, saxar, kombiverktyg och rivare.

Ramverk

Bommarna och stickorna på 340F är tillverkade av premiumstål med förstärkta gjutningar och smiden i partier med hög belastning. 340F har en kraftig räckviddsbom på 6,5 m (21,3 fot) och en sticka på 3,2 m (10,5 fot), samt ett maximalt grävdjup på 7 480 mm (24,5 fot). En massgrävningsbom finns tillgänglig i par med en sticka på 2,55 m (8,2 fot) och är utformad för hög produktivitet vid storskalig schaktning och för tunga material. I de här tuffa tillämpningarna ger bommens och stickans utformning, skoplänkaget och cylindrarna bättre tålighet.

Den beprövade konstruktionen hos 340F:s kraftiga överram och bandramarna ger strukturell hållbarhet även i de tuffaste tillämpningarna, och överramen har särskilda monteringsfästen som stöd för ROPS-hytten. Det kraftigt byggda underredet – med massiva bandrullramar och höghållfasta stålkomponenter – ger en stabil bas för utgrävning och lyftning. Banden är fettsmorda för minskat slitage på interna pinnar och bussningar, så att underredet håller längre och bullret vid förflyttning minskar.

Förarhytt

Hytten i 340F är rymlig och bekväm med ett automatiskt klimatsystem som håller en jämn temperatur. Lättmanövrerade joystickar sitter på konsoler som kan justeras i höjdled, och även armstöden och det höga ryggstödet kan justeras för bästa komfort. Som tillval till förarstolen finns även luftfjädring, uppvärmning och kylning.

Hyttens stora glaspartier förbättrar synligheten medan specialtätning och isolering håller förarmiljön ren och tyst. Den stora, högupplösta LCD-skärmen är utformad för enkel navigering och visar viktig förarinformation (på 42 språk).

Servicevänlighet/teknik

Punkterna för rutinunderhåll är enkla att komma åt från marknivå, som smörjpunkter, avtappningskranar, filter och dräneringsrör. Luckorna till serviceutrymmena är utformade för att förhindra att skräp tränger in, och de kan fästas säkert i öppet läge vid underhåll på maskinen. Kylsystemet (sida vid sida) är utformat för optimal effektivitet och enkel rengöring, och systemet kan dessutom uppgraderas för varma miljöer.

Tack vare LINK-tekniken, som Product Link™-systemet, kan maskinparksägare förbättra produktiviteten och sänka driftskostnaden genom att spåra viktiga parametrar, som maskinens placering, driftstimmar, bränsleförbrukning, diagnostikkoder och tomgångstid via onlinegränssnittet VisionLink®.

 

Produktspecifikationer för 340F

 

Motor

Cat C9.3 ACERT

Bruttoeffekt, kW (hp)

226 (310)

Max. arbetsvikt, kg (lb.)

42 800 (94,350)

Max. grävdjup, mm (fot)

 7 480 (24.5)

Max. räckvidd framåt, mm (fot)

11 020 (36.2

Svänghastighet, varv/min

8.8

Hydraulflöde, l/min (gpm)

570 (150)

Avlastningstryck, kPa (psi)

35 000 (5,075)

 

Trycksaker

###

Information till redaktören: Caterpillar gör produkter och tjänster tillgängliga i olika områden vid olika tidpunkter. Trots att alla ansträngningar görs för att säkerställa att produktinformationen endast släpps efter att Caterpillar fått bekräftelse från återförsäljarnätverk, fabriker och marknadsavdelningar att produkterna och tjänsterna finns tillgängliga i den relevanta regionen, bör tillgången på produkter och specifikationer kontrolleras hos den lokala återförsäljaren.

Pressförfrågningar

Caterpillars representanter för branschpress
Nord- och Sydamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Mellanöstern
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Läsarförfrågningar

 

www.cat.com/requestCatinfo